inSCADA
Search…
OPC DA Client
The OPC Classic specifications
OPC Classic spesifikasyonları, yazılım bileşenleri arasında veri alışverişi için COM/DCOM (Dağıtılmış Bileşen Nesne Modeli) kullanan Microsoft Windows teknolojisine dayanmaktadır. Spesifikasyonlar, proses verilerine, alarmlara ve geçmiş verilere erişim için ayrı tanımlar sağlar.
Eski bir teknoloji olmasına rağmen , günümüzde hala kullanıldığı ve cihazlar ile haberleşme sistemini sağladığı için inSCADA'ya dahil edilen protokoller arasındadır.
OPS DA Client'ın başlıca özellikleri :
  • Yerel ya da uzak bilgisayardaki bir çok OPC Sunucudan alınan veriler için tek bir, güvenli bağlantı noktası oluşturur.
  • Tag gruplama ile performans optimizasyonu
  • Her bir OPC Sunucu için bağlantı gözlemleme ve yeniden bağlanma desteği
  • DCOM desteği olmayan client yazılımları için uzak bilgisayarlardaki OPC Sunuculara erişim sağlar
  • Birden fazla OPC Sunucuya bağlantı sağlayamayan ya da bağlantı konusunda sıkıntı çıkaran client yazılımları için birden fazla OPC Sunucuya erişim sağlar.
  • DDE, Wonderware SuiteLink, GE NIO vb. gibi client yazılımları tarafından desteklenen farklı arayüzler kullanan OPC Sunuculara bağlantı sağlar
  • Exception modu (Watchdog ile sadece değer değişiminde güncelleme) ile değer güncelleme
İnSCADA'da OPC DA protokolü ile veri alış verişi yapabilmek için bir cihaz bağlantısı tanımlamak için öncelikle "Development" modülünde bulunan "Bağlantılar" menüsü kullanılmaktadır. Bakınız;Bağlantılar
Bağlantılar menüsünde seçeceğimiz bir proje için yeni bir bağlantı ekleme adımı
add ikonu yardımı ile yapılmaktadır. Resim 1'de gösterildiği gibi açılan bağlantı ekleme menüsünde proje seçilir, ad ve açıklamalar yazılır, ip eklendikten sonra protokol olarak "OPC DA" seçilir.
Resim1 : OPC DA Protokolü ile Bağlantı Ekleme
Projemiz için OPC DA bağlantımız eklendikten sonra "development" modülünde bulunan " cihazlar " menüsüne gelerek ilgili bağlantı için cihaz tanımlaması yapılır . Bakınız ; Cihazlar
Cihazlar menüsünde sağ üst köşede bulunan
add cihaz ikonu yardımı ile Resim 2'de görüldüğü gibi OPC DA protokolü ile hazırlanmış olan bağlantı seçilerek ana cihaz kaydı oluşturulur.
Resim 2 : OPC DA protokollü Bağnatıya Cihaz Eklenmesi
OPC DA bağlantılı cihaz ana kaydı oluşturulduktan sonra ilgili kayıt seçilerek menünün alt kısmında bulunan "veri blokları" alanındaki
veri bloğu ekleme ikonu yardımı ile Resim 3'de görüldüğü gibi detay veri girişleri yapılmalıdır.
Resim 3 : Veri Bloğu Ekleme
Resim 3 te kırmızı alan ile belirtilmiş " browse tags " alanına tıkladığımızda server içinde bulunan tag'ların listelendiği bir menüye ulaşılmaktadır. Resim 4 te örneği gösterilen bu menüde server içinde bulunan taglar sıralanır ve seçilen tag add ikonu ile eklenerek , dilerseniz ismini ve tipini değiştirerek kaydedebilirsiniz. Alınan bu tag'lar " variables " menüsüne eklenecek ve veri almaya başlayacaktır. Bu taglarıda takip etmenize olanak sağlayacaktır .
Resim 4 : Browse Tag Menüsü
İlgili ayarlar tamamlandıktan sonra OPC DA protokolü kullanılarak veri alışverişi hazır hale getirilmiş olunur.
Last modified 4mo ago
Copy link