APIs

Application Programming Interfaces

inSCADA platformunda script ve expression servisleri içerisinde javascript programlama dilini kullanarak uygulamalarınızı zenginleştirebilirsiniz. inSCADA script ve expression servislerini platformun etkileşiminizi artırmak için API 'ler sunar. Tüm bu API'lere "ins." sınıfı ile ulaşabilirsiniz.

APIs

Variable Functions

 • ins.getVariableValue(String variableName)

 • ins.getVariableValue(String variableN ame,Integer index)

 • ins.getVariableValues(String[] variableNames)

 • ins.getProjectVariableValues()

 • ins.setVariableValue(String variableName,Object value)

 • ins.setVariableValues(Object variables)

 • ins.mapVariableValue(String src,String dst)

 • ins.mapVariableValue(String src,String dst,Object defaultValue)

Connection Functions

 • ins.getConnectionStatus(Integer connectionId)

 • ins.getConnectionStatus(String connectionName)

 • ins.startConnection(String connectionName)

 • ins.stopConnection(String connectionName)

Project Functions

 • ins.getProject()

Alarm Functions

 • ins.activateAlarm(String alarmName)

 • ins.deactivateAlarm(String alarmName)

 • ins.getAlarmStatus(String alarmName)

 • ins.getLastFiredAlarm(Integer index)

Script Functions

 • ins.scheduleScript(String scriptName)

 • ins.cancelScript(String scriptName)

 • ins.getScriptStatus(String scriptName)

In-Memmory Database Functions

 • ins.getGlobalObject(String name)

 • ins.setGlobalObject(String name,Object object)

System Functions

 • ins.getSystemRequests()

 • ins.deleteSystemRequest(SystemRequest systemRequest)

 • ins.getSystemStats()

 • ins.shutdown()

 • ins.restart()

User Functions

 • ins.getLastAuthAttempts()

Date-Time Functions

 • ins.now()

 • ins.setDateTime(long ms)

String Functions

 • ins.leftPad(String str, int len, String padChar)

Notification Functions

 • ins.notify(String type,String title,String message)

Confirmation Functions

 • ins.confirm(String type, String Title, String message, Object object)

Database Functions

 • ins.writeLog(String type, String source, String activity, String msg)

 • getLoggedVariableValueStats

 • getLoggedDailyVariableValueStats

 • getLoggedHourlyVariableValueStats

Other Functions

 • ins.exec(String[] command)