inSCADA
Search…
Alarm Functions
Alarm fonksiyonları, script/expression ile inSCADA platformunda alarmları yönetmenizi sağlar. Bu fonksiyonlar ile alarmları çalıştırabilir, durdurabilir ve durumlarını kontrol edebilirsiniz.

Get Alarm Status

ins.getAlarmStatus(String alarmName)

Bir alarmın durumu hakkında bilgi verir.
alarmName : Alarm ismi.
Return Value : Alarm'ın durumu hakkında string tipinde bilgi mesajı geri döndürür.

Syntax

1
var status=ins.getAlarmStatus("ALM_01");
2
if (status==="Active") {
3
ins.notify("info","ALM_01","ALM_01 is Active");
4
}
5
Copied!

Activate Alarm

ins.activateAlarm(String alarmName)

Bir alarmı aktif duruma getirir.
alarmName : Alarm ismi.
Return Value : Herhangi bir değer geri döndürmez.

Syntax

1
ins.activateAlarm("ALM_01");
Copied!

Deactivate Alarm

ins.deactivateAlarm(String alarmName)

Bir alarmı pasif duruma getirir.
alarmName : Alarm ismi.
Return Value : Herhangi bir değer geri döndürmez.

Syntax

1
ins.deactivateAlarm("ALM_01");
Copied!

Get a Alarm

ins.getLastFiredAlarm(Integer index)

ON Durumuna geçmiş alarmlar içerisinden bir alarmı indeks numarasına göre getirir.
index : Alarmın, ON durumunda olan alarmlar içerisindeki geliş sırasını ifade eder.
Return Value : Bir JSON Alarm nesnesi geri döndürür.

Syntax

1
var alm_01=ins.getLastFiredAlarm(0);
2
if (alm_01!==null) {
3
return alm.name+" "+alm.status;
4
}
5
return -1;
Copied!