inSCADA
Search…
Script Functions
Script fonksiyonları, script/expression ile inSCADA platformunda scriptleri yönetmenizi sağlar. Bu fonksiyonlar ile scriptleri çalıştırabilir, durdurabilir ve durumlarını kontrol edebilirsiniz.

Get Script Status

ins.getScriptStatus(String scriptName)

Bir script'in durumu hakkında bilgi verir.
scriptName : Script ismi.
Return Value : Script'in durumu hakkında string tipinde bilgi mesajı geri döndürür.

Syntax

1
var status=ins.getScriptStatus("Script_01");
2
if (status==="Scheduled") {
3
ins.notify("info","Script_01","Script_01 is scheduled");
4
}
Copied!

Activate a Script

ins.activateScript(String scriptName)

Bir scripti aktif duruma getirerek periyodik olarak sürekli çalışmasını sağlar. Script' i zamanlar.(Scheduled)
scriptName : Script ismi.
Return Value : Herhangi bir değer ger döndürmez.

Syntax

1
ins.activateScript("Script_01");
Copied!

Deactivate a Script

ins.deactivateScript(String scriptName)

Bir scripti pasif duruma getirerek periyodik olarak sürekli çalışmasını durdurur.
scriptName : Script ismi.
Return Value : Herhangi bir değer ger döndürmez.

Syntax

1
ins.deactivateScript("Script_01");
Copied!