inSCADA
Search…
String Functions
String fonksiyonları, inSCADA platformunda script/expression içerisinde string değişken değerlerinin düzenlenmesinde kullanılır.

Left Padding Of a String

ins.leftPad(integer val,integer length,String padchars)

Bir sayının sol kısmına verilen string uzunluğunca karakter yerleştirir.
Integer val : Sayı
Integer length : Oluşturulacak string' in uzunluğu.
String padchars : String' in sol tarafına yerleştirilecek karakter.
Return Value : Yeni bir string değeri geri döndürür.

Syntax

1
var val=12.23;
2
var str=ins.leftPad(val,7,"0");
3
ins.notify("info",val,str);
4
5
// Return Value
6
// 0012.23
Copied!
Copy link