inSCADA
Search…
System Functions
Sistem fonksiyonları, inSCADA Platformunun çalıştığı üzerinde çalıştığı donanım kaynaklarına erişmek, sistemi kapatmak, yeniden başlatmak, sistemden yapılan taleplerin listesini yönetme işlemleri için kullanılır.

Get System Requests

ins.getSystemRequests()

Sisteme gelen taleplerin bir listesini alır.
Return Value : Sisteme gelen taleplerin Array tipinde bir listesini geri döndürür.

Syntax

1
var requests=ins.getSystemRequests();
2
var i=0;
3
if (requests!==null) { return -1};
4
if (requests.length>0) { // check new a req
5
6
for (i=0;i<requests.length;i++) {
7
8
switch (requests[i].type) {
9
case "warm_restart":
10
// to do
11
ins.deleteSystemRequests(requests[i]);
12
break;
13
14
case "cold_restart":
15
// to do
16
ins.deleteSystemRequests(requests[i]);
17
break;
18
19
case "set_date_time":
20
// to do
21
ins.deleteSystemRequests(requests[i]);
22
break;
23
24
default:
25
// undefined System Requests
26
ins.deleteSystemRequests(requests[i]);
27
break;
28
}
29
}
30
}
31
Copied!

Delete System Requests

ins.deleteSystemRequests(object requests)

Sisteme gelen bir talebi siler.
Object requests : Listedeki talep objesi.

Syntax

1
var requests=ins.getSystemRequests();
2
var i=0;
3
if (requests!==null) { return -1};
4
if (requests.length>0) { // check new a req
5
6
for (i=0;i<requests.length;i++) {
7
8
switch (requests[i].type) {
9
case "warm_restart":
10
// to do
11
ins.deleteSystemRequests(requests[i]);
12
break;
13
14
case "cold_restart":
15
// to do
16
ins.deleteSystemRequests(requests[i]);
17
break;
18
19
case "set_date_time":
20
// to do
21
ins.deleteSystemRequests(requests[i]);
22
break;
23
24
default:
25
// undefined System Requests
26
ins.deleteSystemRequests(requests[i]);
27
break;
28
}
29
}
30
}
Copied!

Get System Status

ins.getSystemStats()

Sistemin kaynaklarını ve kullanım miktarları hakkında bilgi verir.
Return Value : Herhangi bir değer geri döndürmez.

Syntax

1
var system=ins.getSystemStats();
2
return system;
Copied!

Shutdown System

ins.shutdown()

Sistemi kapatır.
Return Value : Geri değer döndürmez.

Syntax

1
ins.shutdown();
Copied!

Restart System

ins.restart()

Sistemi yeniden başlatır.
Return Value : Geri değer döndürmez.

Syntax

1
ins.restart();
Copied!