inSCADA
Search…
Güncelleme Günlüğü

17.06.2021

Yeni Özellikler Eklendi ;
 • Veritabanında Tablo Oluşturma, SQL ile veri alma, veri kaydetme ve düzeltme gibi işlemlere imkan veren "ins.runSql" fonksiyonu eklendi. Tablo oluşturma , tablo verilerini düzenleyen ekranlar ve SQL sorgularının test edileceği konsol ekran oluşturuldu.
 • Trend Özelliği Geliştirildi.
 • IP tabanlı kameralara bağlantı özelliği getirildi.
 • Performans iyileştirmeleri yapıldı.
 • Harita üzerinde görselleştirilen projeler alarm durumunu belirten indikasyon eklendi.
S7 Protokolünde hatalar düzeltildi.

05.10.2019

Hata Düzeltme : Proje özellikleri düzeltme formunda kaydetme fonksiyonu düzeltildi.. Otomatik rapor yazdırma fonksiyonu düzeltildi.

30.07.2019

Revised Move Animation.

25.07.2019

Added Flexible Forms
Confirmation Types extended.

22.07.2019

Timeseries DB Support (influxDB)

19.07.2019

Main Spefications

Postgresql DB Powered By Timescale Add-On
Mathematical Mode-Based Process Control

1.8.6 - 17.12.2018

Fixed

Donanım kaynaklarının kullanımı optimize edildi. Minimuma düşürüldü.

Changed

Added

 • Animation element ekleme ve düzeltme formlarına property editorler eklendi.
 • Alarm grup özelliği getirildi.

1.4.0 - 07.11.2018

Fixed

Changed

 • Value expression scripts are automatically combined in the back-end.

Added

 • User Action Log Viewer

1.2.0 - 30.10.2018

Fixed

 • CPU Overloading.

Changed

 • Value expression scripts are automatically combined in the back-end.

Added

 • User Information api.