Faydalı Özellikler

inSCADA platformu içerisinde geliştiriciler ve kullanıcılar için kolaylık sağlayacak araçlar ve metotlar bulunmaktadır. Bu özellikler sizi konforlu bir platformda üretkenliğinizi arttırmak için geliştirilmiştir.

Code2Form

Code2Form inSCADA platformunda script/expression yazdığınız tüm formlarda kullanabileceğiniz bir özelliktir. Bu özellik sayesinde script/expression' larınızı parametrik hale getirip, parametrelerini form üzerinden seçmenizi sağlayarak, her defasında kodlama içerisinde değişiklik yapmanızın önüne geçer. Hata yapma riskinizi azaltır. Script/Expression' larınızı daha taşınabilir bir hale getirir.

Resim 1'de görüldüğü gibi script editörü açtığınızda Code butonunun enable olması durumunda javascript kodlarını görebilmektesiniz. Form üzerindeki örnek kodu aşağıda inceleyelim.

Resim 1 : Script Editor Code Mode
function example() {
var frm_anytag='{#tag:Tags}';
var frm_text='{#text:Description}';
var frm_on_color='{#combo:Energized:["GREEN","LIME"]}';
var anytag=ins.getVariableValue(frm_anytag);
if (anytag!==null) {
return frm_text+" "+ anytag.value+" "+frm_on_color;
}
return "NOK";
}
example();

Yukarıdaki kodu incelediğimizde {} içerisinde belirtilen bir takım tanımlamalar yapılmaktadır. Bu tanımlamar Code butonuna basıp form moduna geçtiğimizdeki formumuzun elementlerini oluşturan tanımlamalardır. Bu tanımlamalar ile form görünümünde kullanıcıdan javascript kodumuzun çalıştırılması sırasında kullanmasını istediğimiz parametrelerin girişi yapmasını sağlamaktayız.

{#tag: Tags} ifadesi form üzerinde bir combobox içerisinde tüm variable değişkenleri getirir ve kullanıcının seçmesini sağlar.

{#text: Description} ifadesi form üzerinde bir text edit içerisinde kullanıcının bir string girmesini sağlar.

{#combo:Energized:["GREEN","LIME"]} ifadesi form üzerinde bir combobox içerisinde ifadede tanımlı seçeneklerin listelenmesini ve kullanıcının herhangi birini seçmesini sağlar.

Resim 2 : Script Editör Form Mode

Resim 2'de görüldüğü gibi form modunda kullanıcı artık javascript kodu üzerinde değil, javascript kodunun ihtiyaç duyduğu parametrelerin seçimini ve düzenlemesini yapabileceği bir form ile muhattap olmaktadır.