Auxiliary Tools

In this section, we will examine the tools that can be integrated with inSCADA.

inSCADA Connector for Excel

"Microsoft VSTO Excel Add-in"

inSCADA Connector for Excel is a Microsoft Excel VSTO add-on that allows Excel to integrate with the inSCADA platform.

This plugin allows users;

 • Variable History,

 • Alarm History,

 • Logs

can access the tables and put the records in the EXCEL pages.

Connecting to the inSCADA Platform

Eklentinin çalışabilmesi için bağlantı kurulacak inSCADA platformunun Rest API bağlantı URL 'sinin girilmesi gereklidir. Bunun inSCADA->Settings-URL seçeneği kullanılır.

Settings -> URL

Bu menüye tıkladığınızda açılan form ;

Açılan form üzerinde girilmesi gereken parametreler ;

 • Base URL : inSCADA Platformu Rest API Kök URL.

 • Token : inSCADA Platformu ile güvenli bağlantı kurmak için gerekli giriş anahtarı (TOKEN)

inSCADA Platformu ile entegre uygulamalar hazırlamak ve bağlantı kurabilmek için Rest Servisleri TOKEN oluşturma yönergelerine bakınız.

Historical Data -> Tags

inSCADA 'da değişkenlerin (Variables/Tags) kaydedildiği tablodan geçmişe dönük verileri çekmek için kullanılır. Bu menüye tıkladığınızda açılan form ;

Açılan form üzerinde girilmesi gereken parametreler ;

 • Project : inSCADA Platformunda tanımlı projeler. Kullanıcılar hangi projeden geçmişe dönük verileri almak istiyorsa onu seçmelidir.

 • Variables (Tags) : Seçili proje altında tanımlanmış değişkenler.

 • Selected Variables : Hangi değişkenlere ait geçmişe dönük veriler alınacağının listesi.

 • Start : Geçmişe dönük verilerin başlangıç tarih ve saati.

 • End : Geçmişe dönük verilerin son tarih ve saati.

 • Type : Geçmişe dönük verilerin tipi. Burada kullanıcılara Usual, Hourly ve Daily olmak üzere 3 adet seçenek sunulur. Bunlar ;

  • Usual : Ham değerleri ifade eder. Değişkenlerin hiç bir hesaplama metodundan geçirilmeden veri tabanında tutulan halidir.

  • Hourly : Saatlik değerleri ifade eder. Değişkenlerin saatlik olarak hesaplan Min, Max, First, Last, MaxDiff, Count, Sum, Integral değerlerini getirir.

  • Daily : Günlük değerleri ifade eder. Değişkenlerin günlük olarak hesaplanan Min, Max, First, Last, MaxDiff, Count, Sum, Integral değerlerini getirir.

 • Page Size : Tek bir sayfada getirilecek maksimum kayıt sayısı.

Variable History tablosunda çok fazla kayıt olabilir. Bunların tek seferde talep edilmesi verimli bir yöntem değildir. Bunun yerine veriler sayfa olarak isimlendirdiğimiz gruplar halinde getirilir. Bu hızlı ve donanımları zorlamayan evrensel bir metot dur. inSCADA Platformuna yapılan her sorgunun cevabı içerisinde gelen kayıtlarla beraber , verinin tamamına ilişkin bilgiler de gelir. Bunları form üzerinde Info kısmında görebilirsiniz.

 • Page No : Verilerin kaçıncı sayfadan getirileceğinin bilgisi.

Historical Data -> Tags -> Request Command

 • Get Data : Yukarıda açıklaması yapılan parametrelere uygun olarak inSCADA platformundan verileri talep eder.

Historical Data -> Tags -> Response Info

 • Info -> Page Size : Talep sonucu dönen veri sayfalarının maksimum kayıt miktarı.

 • Info -> Page No : Talep sonucu dönen sayfanın numarası.

 • Info -> Total Pages : Talep sonucunda verilerin gruplandırıldığı sayfa sayısı.

 • Info -> Total Elements : Veritabanındaki talep sonucuna uygun olarak bulunan toplam kayıt sayısı.

Historical Data -> Tags -> Imports

 • Current Sheet : Getirilen kayıtları Excel de aktif olan sayfaya import eder.

 • New Sheet : Getirilen kayıtları Excel' de yeni bir sayfaya import eder.

 • All Data : Veri tabanında bulunan talep sonucuna uygun tüm kayıtları toplam sayfa sayısında yeni sayfalar oluşturarak tüm kayıtları import eder.

Import -> All Data seçeneği uzun sürebilir. Page Size = 100 ve Total Pages = 590 parametrelerini içeren bir talep 590 adet yeni sayfa ve her sayfada 100 adet kayıt oluşturmak anlamına gelir. Microsoft Excel 'in sınırları buna uygun olsa da bu donanımınız ile ilişkili bir performans ile bu talep gerçekleştirilebilir. Bakınız Microsoft Excel Özellikler ve Limitleri

 • Close : Formu kapatır.

Historical Data -> Alarms

inSCADA 'da alarmların kaydedildiği tablodan geçmişe dönük verileri çekmek için kullanılır. Bu menüye tıkladığınızda açılan form ;

Açılan form üzerinde girilmesi gereken parametreler ;

 • Project : inSCADA Platformunda tanımlı projeler. Kullanıcılar hangi projeden geçmişe dönük verileri almak istiyorsa onu seçmelidir.

 • Start : Geçmişe dönük verilerin başlangıç tarih ve saati.

 • End : Geçmişe dönük verilerin son tarih ve saati.

 • Page Size : Tek bir sayfada getirilecek maksimum kayıt sayısı.

Alarm History tablosunda çok fazla kayıt olabilir. Bunların tek seferde talep edilmesi verimli bir yöntem değildir. Bunun yerine veriler sayfa olarak isimlendirdiğimiz gruplar halinde getirilir. Bu hızlı ve donanımları zorlamayan evrensel bir metot dur. inSCADA Platformuna yapılan her sorgunun cevabı içerisinde gelen kayıtlarla beraber , verinin tamamına ilişkin bilgiler de gelir. Bunları form üzerinde Info kısmında görebilirsiniz.

 • Page No : Verilerin kaçıncı sayfadan getirileceğinin bilgisi.

Historical Data -> Alarms -> Request Command

 • Get Data : Yukarıda açıklaması yapılan parametrelere uygun olarak inSCADA platformundan verileri talep eder.

Historical Data -> Alarms -> Response Info

 • Info -> Page Size : Talep sonucu dönen veri sayfalarının maksimum kayıt miktarı.

 • Info -> Page No : Talep sonucu dönen sayfanın numarası.

 • Info -> Total Pages : Talep sonucunda verilerin gruplandırıldığı sayfa sayısı.

 • Info -> Total Elements : Veritabanındaki talep sonucuna uygun olarak bulunan toplam kayıt sayısı.

Historical Data -> Alarms -> Imports

 • Current Sheet : Getirilen kayıtları Excel de aktif olan sayfaya import eder.

 • New Sheet : Getirilen kayıtları Excel' de yeni bir sayfaya import eder.

 • All Data : Veri tabanında bulunan talep sonucuna uygun tüm kayıtları toplam sayfa sayısında yeni sayfalar oluşturarak tüm kayıtları import eder.

Import -> All Data seçeneği uzun sürebilir. Page Size = 100 ve Total Pages = 590 parametrelerini içeren bir talep 590 adet yeni sayfa ve her sayfada 100 adet kayıt oluşturmak anlamına gelir. Microsoft Excel 'in sınırları buna uygun olsa da bu donanımınız ile ilişkili bir performans ile bu talep gerçekleştirilebilir. Bakınız Microsoft Excel Özellikler ve Limitleri

Historical Data -> Logs

inSCADA 'da logların kaydedildiği tablodan geçmişe dönük verileri çekmek için kullanılır. Bu menüye tıkladığınızda açılan form ;

Açılan form üzerinde girilmesi gereken parametreler ;

 • Project : inSCADA Platformunda tanımlı projeler. Kullanıcılar hangi projeden geçmişe dönük verileri almak istiyorsa onu seçmelidir.

 • Start : Geçmişe dönük verilerin başlangıç tarih ve saati.

 • End : Geçmişe dönük verilerin son tarih ve saati.

 • Page Size : Tek bir sayfada getirilecek maksimum kayıt sayısı.

Log tablosunda çok fazla kayıt olabilir. Bunların tek seferde talep edilmesi verimli bir yöntem değildir. Bunun yerine veriler sayfa olarak isimlendirdiğimiz gruplar halinde getirilir. Bu hızlı ve donanımları zorlamayan evrensel bir metot dur. inSCADA Platformuna yapılan her sorgunun cevabı içerisinde gelen kayıtlarla beraber , verinin tamamına ilişkin bilgiler de gelir. Bunları form üzerinde Info kısmında görebilirsiniz.

 • Page No : Verilerin kaçıncı sayfadan getirileceğinin bilgisi.

Historical Data -> Logs -> Request Command

 • Get Data : Yukarıda açıklaması yapılan parametrelere uygun olarak inSCADA platformundan verileri talep eder.

Historical Data -> Logs -> Response Info

 • Info -> Page Size : Talep sonucu dönen veri sayfalarının maksimum kayıt miktarı.

 • Info -> Page No : Talep sonucu dönen sayfanın numarası.

 • Info -> Total Pages : Talep sonucunda verilerin gruplandırıldığı sayfa sayısı.

 • Info -> Total Elements : Veritabanındaki talep sonucuna uygun olarak bulunan toplam kayıt sayısı.

Historical Data -> Logs -> Imports

 • Current Sheet : Getirilen kayıtları Excel de aktif olan sayfaya import eder.

 • New Sheet : Getirilen kayıtları Excel' de yeni bir sayfaya import eder.

 • All Data : Veri tabanında bulunan talep sonucuna uygun tüm kayıtları toplam sayfa sayısında yeni sayfalar oluşturarak tüm kayıtları import eder.

Import -> All Data seçeneği uzun sürebilir. Page Size = 100 ve Total Pages = 590 parametrelerini içeren bir talep 590 adet yeni sayfa ve her sayfada 100 adet kayıt oluşturmak anlamına gelir. Microsoft Excel 'in sınırları buna uygun olsa da bu donanımınız ile ilişkili bir performans ile bu talep gerçekleştirilebilir. Bakınız Microsoft Excel Özellikler ve Limitleri

Downloads

Buradan indirebilirsiniz.

Last updated