DNP3 Master

Distributed Network Protocol

DNP3 Master protocol, inSCADA Platformu ile DNP3 Outstation protokolü kullanan sistemler ve cihazlar ile haberleştirilmesi için kullanılır. inSCADA Platformu DNP3 Master protokolü ile tipik merkezi SCADA uygulamaları için mükemmel bir çözümdür. Merkezi SCADA uygulamalarında DNP3 protokolünün ve inSCADA platformunun birleşimi ile üretkenliğinizi en üst seviyeye çıkartacak bir platform ile sistem/sistemlerinizi yönetirsiniz.

Resim 1'de görüldüğü gibi resmin sol tarafında inSCADA DNP3 Master rolünde, sağ tarafında ise DNP3 outstation rolünde gösterilmektedir. Kurgulanan ağ içerisinde outstation olarak diğer üreticilerin DNP3 outstation protokolünü destekleyen cihazları da olabilir.

Öncelikle bir DNP3 Master yapılandırırken, ağ içerisindeki tüm outstation cihazların DNP3 profillerini biliyor olmamız veya tüm cihazları aynı profilde yapılandırmamız gerekir. Biz buradaki örnekte DNP3 Outstation bölümünde kullandığımız profili kullanacağız. Böylelikle inSCADA içerisinde oluşturacağımız DNP3 Master uygulamamız daha önce inSCADA platformunda yapılandırdığımız DNP3 outstation uygulamamız ile haberleştirebileceğiz.

DNP3 Protokolü inSCADA haberleşme mimarisi ile uyumlu çalışacak şekilde inSCADA platformuna entegre edilmiştir dolayısı ile diğer protokolleri yapılandırırken izlenen adımlarla benzeşmektedir.

Şimdi inSCADA platformunda DNP3 Master protokolünün nasıl yapılandırıldığını inceleyelim.

1. Adım Bağlantı Oluşturmak

Bir cihaza bağlanmak veya bir bağlantı kabul etmek için öncelikle bir bağlantı kanalı oluşturmamız gerekir.

Resim 2'de gösterildiği gibi bağlantı oluşturmak istediğimiz projeyi seçip bağlantımıza bir isim veriyoruz. Form üzerinde ;

 • Ip : 0.0.0.0

 • Port : 20000

 • Timeout : 2000

 • Msg Timeout : 2000

olarak parametrelerimizi girerek bağlantımızı oluşturuyoruz.

DNP3 Master protokolümüz için Ip adresi olarak 0.0.0.0 port numarası olarak 20000 kullanıyoruz. Bu sayede DNP3 Outstation örneğimiz ile haberleştirebileceğiz.

Msg Timeout parametresinin şimdilik herhangi bir etkisi yoktur. Gelecekteki geliştirmeler de kullanılabilme ihtimalinden dolayı sadece gösterilmektedir.

2. Adım Bağlantı Bağlı Bir Cihaz Oluşturmak

Şimdi bağlantımıza bağlı bir cihaz oluşturalım.

Resim 3'te görüldüğü gibi bir önceki adımda oluşturduğumuz bağlantı ya bağlı bir cihaz oluşturuyoruz. Form üzerinde ;

 • Protokol : DNP3

 • Station Address : 1

 • Remote Address / DNP3 Outstation Address : 1

 • Unsolicated Events : Enable

 • Integrity Scan Time : 2000

 • Event Scan Time : 2000

olarak parametrelerimizi girip cihazımı oluşturuyoruz.

Integrity Scan Time DNP3 Master protokolünün DNP3 Outstation cihazlarındaki değişkenleri (variables/static points) ne kadar sürede tarayacağını belirler.

Event Scan Time DNP3 Master protokolünün DNP3 outstation cihazlarındaki eventleri ne kadar sürede tarayacağını belirler.

3. Adım Frame Oluşturmak

Bu adımda artık DNP3 Master'ımız veri bloklarını oluşturuyoruz. Burada oluşturduğumuz veri blokları DNP3 Master'ımız için veri dizileri anlamına gelmektedir. inSCADA Platformumuzdaki DNP3 protokolümüz 7 farklı tipte Frame oluşturmamıza olanak verir. Bunlar,

 1. Frozen Counter,

 2. Binary Input,

 3. Double Input,

 4. Binary Output,

 5. Counter,

 6. Analog Input,

 7. Analog Output,

Resim 4'te gösterildiği gibi bir önceki adımda oluşturmuş olduğumuz cihaza bağlı bir frame oluşturuyoruz. Form üzerinde,

 • Name : DNP3MASTER_FRM01

 • Type : Analog Input

 • Start Address : 0

 • Quantity :20

 • Minutes Offset : 0

 • Point Class : Class 1

 • Event Buffer Size : 100

 • Static Variation : Group30Var2

 • Event Variation : Group32Var2

 • Dead Band : 0

olarak parametrelerimizi girerek Frame'imizi oluşturuyoruz.

Buraya kadar yapmış olduğumuz yapılandırma ayarları ile artık master'ımızı oluşturmuş olduk. Bu adımdan sonra artık Control Panel gidip, "DNP3MASTER_CONN" isimli bağlantıya start verebilirsiniz. Eğer herhangi bir hata yapmamışsanız bağlantınızın durumu "Connected" olarak ekran görüntülenecektir.

Son Adım Değişken oluşturmak ve veri okumak/yazmak

Haberleşme kurulduktan sonra artık değişkenlerimizi oluşturabilir (variables) , outstation'daki verileri okuyabilir ve yazabiliriz. Bunun için Development-Variables menüsünden değişken oluşturmamız gerekmektedir.

inSCADA Platform'unda DNP3 için oluşturduğumuz değişkenler, DNP3 protokolünde ki dizi içerisindeki "Point" lara karşılık gelmektedir. Değişkenlerin adresi ise "Point Index"' e karşılık gelmektedir.

Resim 6'da görüldüğü gibi önceki adımlarda oluşturduğumuz DNP3 Master'ımıza bağlı bir değişken oluşturuyoruz. Form üzerinde ;

 • Name : DNP3Master_Analog_Value_01

 • Start Addres (Point Index) : 0

 • Point Class : Class 1

 • Dead Band : 0

 • Expression Type : NONE

 • Log Type : NONE

olarak parametrelerimizi girerek değişkenimizi (Variable/Point) oluşturmuş oluyoruz. Şimdi artık tekrar Control Panel gidip, bağlantımızı yeniledikten sonra değişken değerimizi ekranda görebiliriz.

Last updated