IEC-104 - Master

International Electrotechnical Commission , IEC 60870-5-104 (IEC 104)

IEC 60870-5-104 (IEC 104) protokolü, tam ağ erişimine uyacak şekilde taşıma, ağ, bağlantı ve fiziksel katman hizmetlerindeki değişikliklerle birlikte IEC 101 protokolünün bir uzantısıdır. Standart , LAN'a bağlantı sağlamak için ağa açık bir TCP/IP arabirimi kullanır ve WAN'a bağlanmak için farklı tesislere sahip yönlendiriciler kullanılabilir. IEC 104'ün uygulama katmanı, kullanılmayan bazı veri türleri ve olanaklarla IEC 101'dekiyle aynı şekilde korunur. Standartta tanımlanan Ethernet ve seri hat IEC104'ün kontrol alanı verileri, ağ veri senkronizasyonunun etkin bir şekilde işlenmesi için çeşitli mekanizma türleri içerir.

IEC-104 haberleşme protokolünde haberleşmenin sağlanabilmesi için bir takım parametrelerin belirlenmesi gerekmektedir. Bunlar IP Adress, Master Sistemin IP Adresi, Link Adress, Casdu Adress ve Telegram adress‘leridir.

IEC-104 Haberleşme Protokolü’nde verilerin “TI” olarak adlandırılan veri tipleri bulunmaktadır. Bu veri tiplerinden en sık kullanılanların açıklamaları aşağıdaki gibidir.

  • TI 1 Single Point Information: 1 bitlik input yönünde dijital sinyal (zaman etiketsiz).

  • TI 2 Single Point Information With Time Tag: 1 bitlik input yönünde zaman etiketli dijital sinyal.

  • TI 3 Double Point Information : IEC protokollerine özel olan bu veri tipi 2 adet dijital sinyalin birleşmesinden meydana gelmektedir ve genellikle kesici, ayırıcı, toprak bıçağı gibi sinyallerinin açık ve kapalı pozisyon bilgileri birleştirilerek tek bir sinyal olarak gönderilir.

  • TI 4 Double Point Information : Zaman etiketli Double Point sinyal.

  • TI 5 Step Position Information: Trafo kademe bilgisi için kullanılan sinyal tipidir.

  • TI 6 Step Position Information With Time Tag: Zaman Etiketli trafo kademe bilgisi.

  • TI 9 Measured, Normalized Value: +-32767 aralığında integer analog veri tipi.

  • TI 13 Short Floating Point Value: Float veri tipinde analog veri tipi.

İnSCADA'da OPC DA protokolü ile veri alış verişi yapabilmek için bir cihaz bağlantısı tanımlamak için öncelikle "Development" modülünde bulunan "Bağlantılar" menüsü kullanılmaktadır. Bakınız;Bağlantılar

Projemiz için IEC 104 bağlantımız eklendikten sonra "development" modülünde bulunan " cihazlar " menüsüne gelerek ilgili bağlantı için cihaz tanımlaması yapılır . Bakınız ; Cihazlar

Last updated