Modbus RTU Slave Over TCP

Modbus RTU Slave Over TCP, Modbus TCP server ile benzer şekilde uygulanır. Doğal olarak Modbus RTU protokolünün serial link layer için geliştirilmiş olması, tek bir Master sorgusuna izin veriyor olması önemli bir kısıtlamadır. Fakat çok önceden kurulmuş eski sistemlerde kullanılan metotların inSCADA platformunda destekleniyor olması, inSCADA platformuna göçü (Migration to inSCADA) kolaylaştırır.

Resim 1'de görüldüğü gibi seri porta sahip bir HMI panel, master olarak rol alıp, inSCADA platformu ile haberleşebilmektedir. Aradaki terminal sunucu, link katmanında ethernet-seri dönüşüm ve transparent bir geçiş sağlamaktadir. Modbus RTU Slave Over TCP'nin uygulanması, Modbus TCP protokolünde izlenen yapılandırma adımları ile aynıdır. Protokol olarak "Modbus RTU Slave Over TCP" seçmeniz yeterlidir. Bakınız Modbus TCP.

Last updated