Gereksinimler

Donanımsal ve Yazılımsal

Requirments

inSCADA uygulamalarınızın ölçeği ile doğru orantılı olarak donanım kaynağına ihtiyaç duyar. Uygulamanızın ölçeğini belirleyen ;

  • Variable,Tag, I/Os Numbers,

  • Number of tags with Value Expression content,

  • Number of tags with Log Expression content,

  • Number of Alarms,

  • Number of Scheduled Script and the Script Content,

  • Number of Connections,

  • Number of Online Users at the same time,

parametreler donanım kaynaklarının tüketilmesinde etkilidir.

inSCADA yüklü olduğu sistemde minimum 2GB Ram ve 1 GB lık bir disk alanını kullanır.

Küçük ölçekli projeler ve geliştirme çalışmalarınız için aşağıdaki özelliklerde bir bilgisayara kurabilirsiniz.

Hardware

Description

CPU

Intell Core i3

MEMMORY

8 GB RAM

DISK SIZE

100 GB

OS

Windows / Linux

Display Size

1280x1024

inSCADA donanım kaynaklarını en verimli şekilde kullanılması için tasarlanmıştır.

Software

Descriptions

OS

Windows / Linux

Java Version

1.8

Browser

Chrome/Firefox/

Database

PostgreSQL 9.6

inSCADA bir web tabanlı bir uygulamadır. Dolayısı ile sunucu bir sistem içerisinde çalıştırılması, kullanıcıların ağ üzerinde, farklı bilgisayarlarda sunucuya web tarayıcı aracılığı ile bağlantı kurarak inSCADA'yı kullanması tavsiye edilen en iyi pratiktir.

Uygulamalarınızın ölçeğini aşağıda örnek test donanımlarımız özellikleri ile karşılaştırarak da belirleyebilirsiniz.

Örneğin yaklaşık 5000 değişkene sahip 4 Modbus TCP Bağlantısı, 2 DNP3 Outstations Bağlantısı, 2000'e yakın Value expression ve Log expression içeren değişkenli bir uygulamayı i5 işlemcili 4 GB lık bir Linux Mint yüklü bir bilgisayar içerisinde sağlıklı bir şekilde çalıştırdık. Ekran veri güncellemeleri 1 sn dahi altında olabiliyordu.

Last updated