Alarm Functions

Alarm fonksiyonları, script/expression ile inSCADA platformunda alarmları yönetmenizi sağlar. Bu fonksiyonlar ile alarmları çalıştırabilir, durdurabilir ve durumlarını kontrol edebilirsiniz.

Get Alarm Status

ins.getAlarmStatus(String alarmName)

Bir alarmın durumu hakkında bilgi verir.

alarmName : Alarm ismi.

Return Value : Alarm'ın durumu hakkında string tipinde bilgi mesajı geri döndürür.

Syntax

var status=ins.getAlarmStatus("ALM_01");
if (status==="Active") {
    ins.notify("info","ALM_01","ALM_01 is Active");
}

Activate Alarm

ins.activateAlarm(String alarmName)

Bir alarmı aktif duruma getirir.

alarmName : Alarm ismi.

Return Value : Herhangi bir değer geri döndürmez.

Syntax

ins.activateAlarm("ALM_01");

Deactivate Alarm

ins.deactivateAlarm(String alarmName)

Bir alarmı pasif duruma getirir.

alarmName : Alarm ismi.

Return Value : Herhangi bir değer geri döndürmez.

Syntax

ins.deactivateAlarm("ALM_01");

Get a Alarm

ins.getLastFiredAlarm(Integer index)

ON Durumuna geçmiş alarmlar içerisinden bir alarmı indeks numarasına göre getirir.

index : Alarmın, ON durumunda olan alarmlar içerisindeki geliş sırasını ifade eder.

Return Value : Bir JSON Alarm nesnesi geri döndürür.

Syntax

var alm_01=ins.getLastFiredAlarm(0);
if (alm_01!==null) {
    return alm.name+" "+alm.status;
}
return -1;

Last updated