Connection Functions

Bağlantı fonksiyonları, script/expression ile inSCADA platformunda bağlantıları yönetmenizi sağlar. Bu fonksiyonlar ile bağlantıları çalıştırabilir, durdurabilir ve durumlarını kontrol edebilirsiniz.

Get Connection Status

String ins.getConnectionStatus(String connectionName)

Bir bağlantının durumu hakkında bilgi verir.

connectionName : Bağlantı ismi.

Return Value : Bağlantı durumu hakkında bilgi içeren bir string döndürür. ("Connected","Disconnected")

Syntax

var status=ins.getConnectionStatus("Connection_01");
if (status==="Disconnected") {
    ins.notify("error","Connection 01","Connection 01 is fail");
}

String ins.getConnectionStatus(Integer connectionId)

Bir bağlantı durumu hakkında bilgi verir.

connectionId : Bağlantının Id numarası.

Return Value : Bağlantı durumu hakkında bilgi içeren bir string döndürür. ("Connected","Disconnected")

Syntax

var connectionId=1;
var status=ins.getConnectionStatus("Connection_01");
if (status==="Disconnected") {
    ins.notify("error","Connection 01","Connection 01 is fail");
}

ConnectionId bilgisi inSCADA Platformunda bağlantılarında veri tabanındaki benzersiz bir kayıt numarasıdır. Platform üzerinde görüntülenen bir bilgi değildir. Fakat bu bilgiyi value expression da self objesinden (self.connectionId) alınabilir. Bu sayede genel bağlantı durumunu kontrol edebilen expression' lar yazabilirsiniz.

Start Connection

startConnection(String connectionName)

Bir bağlantıyı başlatır.

connectionName : Bağlantı ismi.

Return Value : Herhangi bir değer döndürmez.

Syntax

if (ins.getConnectionStatus("Connection_01")==="Disconnected") {
    ins.startConnection("Connection_01");
}

Stop Connection

stopConnection(String connectionName)

Bir bağlantıyı durdudur.

connectionName : Bağlantı ismi.

Return Value : Herhangi bir değer döndürmez.

Syntax

if (ins.getConnectionStatus("Connection_01")==="Connected") {
    ins.stopConnection("Connection_01");
}

Last updated