Database Functions

Veri tabanı fonksiyonları, inSCADA platformunda script/expression ile veri tabanından veri almak veya yazmak için kullanılır.

Write Data To The Log

ins.writeLog(String type, String source, String activity, String msg)

Veritabanı günlük tablosuna bilgi veya uyarı mesajı yazmak için kullanılır.

String type : Yazılacak mesajın türü. (info,warning,error ..)

String source: Yazılacak mesajın kaynağı. Mesaj ile ilgili bir nesnenin veya bir modülün açıklaması olabilir. (Device 01, Communication Channel 1, Pompa 1 ..)

String activity : Yazılacak mesajın ilgili olduğu aktivite açıklaması. (Read Data From PLC ..)

Return Value : Herhangi bir değer geri döndürmez.

Syntax

ins.writeLog("info","UNIT 01","Starting Sequence","Water Cooling System is Ready");

Fetching Data From The Log

ins.getLoggedVariableValueStats(String[] variableNames, Date startDate, Date endDate)

Veritabanındaki değişken değerlerinin kaydedildiği tablodan talep edilen zaman aralığındaki min,max,first,last,avg,counter,total,integral değerlerini getirir.

String[] variableNames : Değişken isimlerinin tutulduğu string dizi.

startDate : Veri tabanından getirilecek verilerin başlangıç zamanı.

endDate : Veri tabanından getirilecek verilerin bitiş zamanı.

Return Value : Değişken ve değerlerini içinde barındıran bir JSON nesnesi geri döndürür.

Syntax

    var startD = ins.getDate((new Date(2021,5,3,9, 24, 0)).getTime());
    var endD = ins.getDate((new Date(2021,5,28,20, 24, 0)).getTime());
    var result = ins.getLoggedVariableValueStats(["V001_STATUS"], startD, endD);
    ins.notify("info", "", result[0].maxValue);

Fetching Hourly Data From The Log

ins.getLoggedHourlyVariableValueStats(String[] variableNames, Date startDate, Date endDate)

Veritabanındaki değişken değerlerinin kaydedildiği tablodan talep edilen zaman aralığındaki saatlik olarak min, max, first, last, avg, counter, total, integral değerlerini getirir.

String[] variableNames : Değişken isimlerinin tutulduğu string dizi.

startDate : Veri tabanından getirilecek verilerin başlangıç zamanı.

endDate : Veri tabanından getirilecek verilerin bitiş zamanı.

Return Value : Değişken ve değerlerini içinde barındıran bir JSON nesnesi geri döndürür.

Syntax

var aaaa

Fetching Daily Data From The Log

ins.getLoggedDailyVariableValueStats(String[] variableNames, Date startDate, Date endDate)

Veritabanındaki değişken değerlerinin kaydedildiği tablodan talep edilen zaman aralığındaki günlük olarak min, max, first, last, avg, counter, total, integral değerlerini getirir.

String[] variableNames : Değişken isimlerinin tutulduğu string dizi.

startDate : Veri tabanından getirilecek verilerin başlangıç zamanı.

endDate : Veri tabanından getirilecek verilerin bitiş zamanı.

Return Value : Değişken ve değerlerini içinde barındıran bir JSON nesnesi geri döndürür.

Syntax

var aaaa

Last updated