Confirmation Functions

Onay fonksiyonları, inSCADA platformunda script/expression ile kullanıcılardan onay alınması için kullanılır.

Getting Approval From Users

ins.confirm(String type,String title, String message, Object object)

Kullanıcılardan yapılacak işlemler hakkında onay, olan olaylar için bilgi alınmasını sağlar. Örneğin bir sistemin duruşu hakkında kullanıcıdan neden durduğu konusunda bilgi mesajı girmesini sağlayabilirsiniz. Bu sayede sistemin duruş sebeplerine ilişkin raporları inSCADA 'dan alabilirsiniz.

inSCADA onay veya bilgi alma ile ilgili 8 farklı yöntem sunar. Bu yöntemleri Type parametresi ile belirlersiniz. Bunlar ;

 • combo-text-yes

 • combo-text-yesno

 • combo-yes

 • combo-yesno

 • text-yes

 • text-yesno

 • yes

 • yesno

ins.confirm metodundaki diğer parametreler ise ;

 • Title : Açılacak diyalog penceresinin başlığını tanımlar.

 • Message : Açılacak diyalog penceresinin mesajını tanımlar.

 • Object : Dialog penceresini şekillendiren, yes ve no butonlarına basıldığında çalıştırılacak metotların tanımlandığı bir objedir.

Şimdi bu parametrelere göre onay veya bilgi alma dialog penceremizin nasıl şekillendiğini inceleyelim.

var obj = {};
      obj.options = [
        "HV Circuit Breaker Opened at Transformer Center",
        "HV Circuit Breaker Opened at Unit Cubicle",
        "HV Circuit Breaker Opened at Grid Cubicle",
        "Water Sold Out",
        "Operator Fail",
        "Mekanik Fail",
        "RTU/PLC Fail",
        "SCADA Fail"];
      obj.onScript = function(a){
        ins.notify("info", "Reason for Stopping", a.comboValue+"-"+a.textValue);
        ins.writeLog("info", "Unit 01","Reason for Stopping", a.comboValue+"-"+a.textValue);
      };
      obj.offScript = function(a){
        ins.notify("info","Canceled","No any message"}; 
      };
  
    ins.confirm("combo-text-yes", "PLEASE ANSWER..", "WYH DID THE UNIT STOP?", obj);

Yukarıdaki kodu incelediğinizde obj isimimle nesne ile dialog penceremizi şekillendiren parametrelerin tanımlandığını görebilirsiniz.

 • Object.options : Combobox'da görülecek seçenekler listesini oluşturur.

 • Object.onScript : Yes butonuna basıldığında çalıştırılacak script'i tanımlar.

 • Object.offScript : No butonuna basıldığında çalıştırılacak script'i tanımlar.

ins.confirm API'sinin çağrıldığı satırda da Type, Title, Message ve object parametreleri API'ye gönderilerek çalıştırılır.

Last updated