Other Functions

Diğer fonksiyonlar olarak gruplandırılan bu bölümde farklı amaçlara yönelik fonksiyonlar ele alınacaktır.

EXEC A COMMAND ON CMDLINE

ins.exec(String[] command)

inSCADA Platformunun çalıştırıldığı işletim sistemi komut satırında komut çalıştırmak için kullanılır.

String[] command : Komut satırı komutlarının yazıldığı string dizi.

Return Value : Herhangi bir değer geri döndürmez.

REST CALL FUNCTIONS

Merhabalar, script için yeni bir API ekledik. Başka API'ları çağırabilme inscada api'ı. Mesela ins.rest(.....) diye çağırabiliyonuz.

Input parametleri, altta gördüğünüz gibi:

Map <String, Object> rest(String httpMethod, String url, String contentType, Object object)

httpMethod: "GET", "POST", "PUT", "DELETE". url: herhangi bir çağıracağınız api linki.

contentType: Http için Content-Type, mesela: "application/json" vs. object: bunu "POST"/"PUT" kullanırken Object göndermek için. "GET"/"DELETE" te null olarak girmeniz gerekiyor.

Bu api iki tane property dönüyor:

{statusCode: "Http statusCode", body: "her hangi bir body"},

body'den ulaşabilirsiniz.

Örnekler.

"GET":

var obj = ins.rest("GET", "http://localhost:8081/api/projects", "application/json", null);

ins.notify("info", obj.statusCode, obj.body[0].name);

"POST":

var project = { name:"project 7", ...}

var a = ins.rest("POST", "http://localhost:8081/api/projects", "application/json", project);

ins.notify("info", "New Project", a.body.name);

"PUT":

ins.rest("PUT", "http://localhost:8081/api/projects/2","application/json", project);

"DELETE":

ins.rest("DELETE", "http://localhost:8081/api/projects/2", "application/json", null);

Utility Api's :

  • ins.getBit(Long value, Integer bitIndex )

Boolean dönüyor . Bir (value) değerin belirtilen indexteki bit değerini dönüyor

  • ins.setBit(Long value, Integer bitIndex, Boolean bitValue)

Long dönüyor. Bir (value) değerin belirtilen indexteki bit değerini verilen bit değeri ile değiştirip o asıl değeri dönüyor

Last updated