Project Functions

Proje fonksiyonları, script/expression ile proje bilgilerine erişmenizi sağlar. inSCADA Platformunda, proje bilgilerinin yanı sıra, uygulamamıza özel bir takım parametreleri proje altında statik olarak tutabiliyoruz. Bu statik parametreler ile uygulamalarımızın daha genel ve dinamik bir yapıda olmasını sağlayabiliriz. Bakınız Project Properties.

Get Project

object ins.getProject()

Proje bilgilerini okur.

Syntax

function getProjectProp(id,prop) {
var prj=ins.getProject();
var properties=JSON.parse(prj.properties);
var streams=JSON.parse(properties.STREAMS);
if (prop==="STREAM_NUMBER") {
  var counter=0;
  for (var i=0;i<streams.length;i++) {
     if (streams[i].id.substring(22,24)!=="00") {
     var prefix1=streams[i].id.substring(0,22);
     var prefix2=id.substring(0,22);
     if (prefix1==prefix2) counter=counter+1;
     }
  }
  return counter;
}
else 
{
  for (var z=0;z<streams.length;z++) {
     if (streams[z].id==id) return streams[z][prop];
  }
}
return "NOTOK";
}

getProjectProp("STN01_GRP01_PAY_STREAM01","STREAM_NUMBER");

Last updated