System Functions

Sistem fonksiyonları, inSCADA Platformunun çalıştığı üzerinde çalıştığı donanım kaynaklarına erişmek, sistemi kapatmak, yeniden başlatmak, sistemden yapılan taleplerin listesini yönetme işlemleri için kullanılır.

Get System Requests

ins.getSystemRequests()

Sisteme gelen taleplerin bir listesini alır.

Return Value : Sisteme gelen taleplerin Array tipinde bir listesini geri döndürür.

Syntax

var requests=ins.getSystemRequests();
var i=0;
if (requests!==null) { return -1}; 
if (requests.length>0) {   // check new a req

  for (i=0;i<requests.length;i++) {
  
    switch (requests[i].type) {
      case "warm_restart":
      // to do
      ins.deleteSystemRequests(requests[i]);
      break;
      
      case "cold_restart":
      // to do
      ins.deleteSystemRequests(requests[i]);
      break;
      
      case "set_date_time":
      // to do
      ins.deleteSystemRequests(requests[i]);
      break;
      
      default:
      // undefined System Requests
      ins.deleteSystemRequests(requests[i]);
      break;
    }
  }
}

Delete System Requests

ins.deleteSystemRequests(object requests)

Sisteme gelen bir talebi siler.

Object requests : Listedeki talep objesi.

Syntax

var requests=ins.getSystemRequests();
var i=0;
if (requests!==null) { return -1}; 
if (requests.length>0) {   // check new a req

  for (i=0;i<requests.length;i++) {
  
    switch (requests[i].type) {
      case "warm_restart":
      // to do
      ins.deleteSystemRequests(requests[i]);
      break;
      
      case "cold_restart":
      // to do
      ins.deleteSystemRequests(requests[i]);
      break;
      
      case "set_date_time":
      // to do
      ins.deleteSystemRequests(requests[i]);
      break;
      
      default:
      // undefined System Requests
      ins.deleteSystemRequests(requests[i]);
      break;
    }
  }
}

Get System Status

ins.getSystemStats()

Sistemin kaynaklarını ve kullanım miktarları hakkında bilgi verir.

Return Value : Herhangi bir değer geri döndürmez.

Syntax

var system=ins.getSystemStats();
return system;

Shutdown System

ins.shutdown()

Sistemi kapatır.

Return Value : Geri değer döndürmez.

Syntax

ins.shutdown();

Restart System

ins.restart()

Sistemi yeniden başlatır.

Return Value : Geri değer döndürmez.

Syntax

ins.restart();

Last updated