Bildirimler

Notifications

inSCADA üzerinden e-mail ve SMS olarak bildirim gönderilmesini sağlayabilirsiniz.

Last updated