Bar

Bar tipinde bir animasyon ile mimik ekran üzerinde bir nesnenin en-boy büyüklüklerini değiştirebiliriz.

Bar-Tag

Resim 1'de görüldüğü gibi bir mimik ekran üzerindeki bir diktörgen nesnesinin "Percent" isimli bir değişken değerinin 0-100 aralığında oransal olarak dikey olarak boyutlarının değişimini yapılandırıyoruz.

Bar-Expression

Bar-Tag animasyonundan farklı olarak sadece değişken seçimi ile değil, kullanıcının programlayabildiği işlemler sonucu bir nesnenin boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Aşağıda Bar-Expression kısmında yazılabilecek küçük örnekler görülmektedir.

Examples

var val=ins.getVariableValue("STREAM01_LINE_PRESSURE");
var max=ins.getVariableValue("STREAM01_LINE_PRESSURE_MAX");
var min=ins.getVariableValue("STREAM01_LINE_PRESSURE_MIN");
result=(val/(max-min))*100;    // bar grafiğin değer aralığı ayarlanması
return result;

var val=ins.getVariableValue("POOL_LEVEL");
return (val/206)*100;  // min=0  ,  max=206 

Last updated