Color

Color tipinde bir animasyon ile mimik ekran üzerindeki nesnelerin renklerini değiştirebilirsiniz.

Color-Expression

Resim 1'de gösterildiği gibi seçili bir text nesnesinin renginin değiştirilmesi için bir javascript expression uygulanıyor.

Resim 1'de expression kısmına yazılan kodu aşağıda inceleyelim.

// Percent isimli variable alınıyor.
var tag=ins.getVariableValue("Percent");
// Null kontrol yapılıyor eğer null ise nesne purple renginde olacak.
if (tag===null) {
  return "purple";
}
// Percent isimli değişkenin aşağıda tanımlanan aralıklara 
// göre nesnenin farklı renklerde gösterilmesi sağlanıyor.
if (tag.value>0 && tag.value<11) {
  return "red";
}

if (tag.value>10 && tag.value<21) {
  return "gray";
}

if (tag.value>20 && tag.value<31) {
  return "blue";
}

if (tag.value>30 && tag.value<41) {
  return "lime";
}

if (tag.value>40) {
  return "yellow";
}

return "green";

Color-Switch

Resim 2'de gösterildiği gibi seçili bir nesne üzerinde seçili bir değişkenin farklı değerlerde farklı renklerde görünmesini kodlamadan, form üzerinde yapılandırma ayarlarını ekleyerek veya düzenleyerek yapıyoruz.

Aşağıda resim 3'te gösterilen Color-Switch Formunun detaylarını inceleyelim.

Resim 2'deki gibi seçili bir nesne için animation wizard formunu açtığımızda color tabına geçip sağ tarafta switch radiobutonuna tıkladığımızda resim 3'teki form açılır. Burada sizden aşağıdaki parametreler istenir.

 • Variable : Color animasyonumuzu bağlamak istediğimiz değişken.

 • Default Value : Bağlantı yaptığımız variable değerinin okunamaması durumunda veya haberleşmenin gittiği durumda gösterilmek istenen değer. (Örnek : #7A006D)

Color kısmında sizden 2 adet renk istenmektedir. Burada ikinci renk zorunlu alan değildir. 2. rengi girdiğinizde seçili 2 renk arasında blink yapacaktır.

Color-Switch Gradient

Resim 5'te gösterildiği gibi seçili bir nesne üzerinde switch-color gradient animasyonu ile bir değişken değerinin 0 ile 100 değeri arasında seçili 2 renk üzerinde oransal olarak geçiş yapmasını sağlar.

Resim 5 'te formun alt kısmında Gradient checkbox'ını seçtiğimizde ilgili tanımlı conditionlardaki 2 renk arasında oransal geçiş yapmasını sağlarız. Buradaki örnekte seçili nesnenin koyu kırmızı renkten açık kırmızı renge değişken değerine göre geçiş yapmasını sağlıyoruz.

Last updated