Get Symbol

Get symbol özelliği animasyon sayfanızda bir değişkene bağladığınız mimiklerinizin değişkenin aldığı değerlere göre belirlediğiniz semboller ile gösterilmesidir.

Örneğimizde su tankının aldığı değere göre atanmış olan sembollerin değişimi gösterilmektedir. Su tankı değişkeni bir " slider " a bağlanmıştır ve aldığı değerler slider üzerinden gösterilmektedir. Animasyon sayfamızı Edit Svg alanından hazırlarken hangi değişken için hangi sembolün görüntülenmesini istiyor isek ilk tasarım anında " get symbols " içinde bir alan oluşturmamız gerekmektedir. Bu alan image'in boyutuna göre Resim 1' de de gösterildiği gibi boş bir kare olabilir.

Açılan menüde üst alandan " Get Symbol " menüsüne ulaşılınır. Variable alanından hangi değişken için işlem yapılması isteniyor ise seçilir. Add ikonu yardımı ile hangi koşul ve değerlerde hangi sembolün göünmesini istiyor isek o kadar kural girişi yapılabilinir. Örneğimizde su tankı seviyelerine göre değer 90 üzeri ise ayrı, 80 üzeri ise ayrı, 70 üzeri ise ayrı sembol atamaları yapılmıştır. Burada önemli olan nokta sembollerin sisteme nasıl aktarılacağıdır.

Tüm işlemler tamamlandığında " visualization " ekranında resim 5 te gösterildiği gibi slider alanı su tankı su seviyesini göstermektedir ve yaptığımız get symbols düzenlemesi ile su seviyesine göre atatığımız sembol kırmızı ile gösterilen alanda otomatik olarak gösterilmektedir. Değişken değerine göre semboller de değişecektir.

Last updated