Move

Move animasyonu bir nesnenin mimik ekranda yatay ve düşey eksende hareket ettirilmesini sağlar.

Move-Horizontal

Resim 1'de gösterildiği gibi bir nesnenin yatay düzlemde hareket ettirilmesi için sağ taraf daki animasyon wizard formunda move sekmesinde yapılandırma ayarlarını yapabiliriz.

Resim 1'in sağ tarafındaki formda bulunan horizontal ve vertical checkbox'larını seçerek hangi eksende hareket ettirmek istediğinizi seçebilirsiniz. Her ikisini de seçmeniz mümkün. Min ve Max değerleri ile nesnenin kaç piksel hareket edeceğini belirlersiniz.

Move-Vertical

Resim 2'de örnek olarak bir nesnenin dikey eksen hareket ettirilmesi için gerekli yapılandırma ayarlarını görüyorsunuz.

Tahmin edeceğiniz gibi Expression ile Tag seçimi arasında aslında çok bir fark yoktur. Expression ile sadece animasyonu etkileyecek değerin işlemlerden geçirilmesi esnekliğini kazanırsınız.

Last updated