Opacity

Opacity bir nesnenin mimik ekranda şeffaflığını değiştirir.

Opacity

Resim 1'de görüldüğü gibi, seçili nesnenin şeffaflığını sağ tarafdaki animasyon sihirbazı formunun, Opacity sekmesinde yapılandırıyoruz.

Resim 1'deki örnekte, seçili nesnenin şeffaflığı, "Percent" isimli değişken değerinin, 0-100 aralığında oransal olarak değişim göstermesi için yapılandırılmıştır.

Last updated