QR Code

QR Code alanı " Animasyon " sayfamıza eklediğimiz ve bir değer atadığımız bir değişkenin " Visualization " ekranında görüntülenirken otomatik olarak qr codu'nun oluşturulmasını ve barcode okuyucular ile ulaşılmasını sağlamaktadır.

Açılan "edit animation element" menüsünde sağ üst köşede bulunan 3 nokta ikonu ile animasyon tipleri menüsünün devamı açılır ve " qr code" seçilir. ( resim 2 örneğinde )

Resim 3 de gösterilen menüde , İstenilen değişken seçilerek ön ek ve son ek bilgileri girilir ve isteğe bağlı olarak varsayılan değer atanır ve ayarlar tamamlanmış olur.

Tüm işlemler tamamlandığında " visualization " ekranında ilgili animasyon seçilerek ilgili alanda "qr code" oluştuğu görüntülenebilinecektir.

Last updated