Rotate

Rotate animasyonu bir nesnenin orta noktasını ofset alarak döndürülmesini sağlar.

Rotate - Expression

Resim 1'de görüldüğü gibi seçili bir nesne üzerinde Math.random() fonksiyonu ile ürettiğimiz rastgele bir değere göre nesnenin orta noktasından döndürülmesini sağlıyoruz.

Resim 1'de sağ tarafdaki formda min-max değerleri 360 derecelik açıyı ölçeklendiriyoruz. Özetle 0 derecelik açı min değerine, 360 derecelik açı max değerine karşılık gelmektedir. Yukarıda verilen örnekte expression sonucu 0-100 değeri arasında oluşurken, nesne 0 ile 360 derecelik açı aralığında dönüş yapacaktır.

Rotate - Tag

Resim 2'de gösterildiği gibi rotate-tag seçeneği ile kod yazmadan bir nesnenin seçili değişken değerine göre döndürülmesini sağlıyoruz.

Resim 2'deki rotate-tag formunda ;

  • Variable : Rotate animasyonunu ilişkilendirmek istediğimiz variable,

  • Default Value : Nesnenin değişken değerinin okunamadığı veya haberleşmenin olmadığı zaman gösterilmesini istediğimiz açısal pozisyon. (Örnek 0 için 0 derecelik açısal pozisyon)

  • Min-Max : Min 0 derecelik açısal pozisyonu, Max 360 derecelik açısal pozisyonu ifade eder.

Rotate animasyonu sadece bir nesnenin orta noktasından döndürülmesini sağlar. Bu ilk bakışta kısıtlayıcı gibi gelebilir. Fakat rotate animasyonu uygulamak istediğiniz nesneyi çizim aşamasında uygulayabileceğiniz bir kaç teknikle farklı döndürme animasyonları elde edebilirsiniz. Resim 3'te ki gauge nesneleri rotate animasyonu ile yapılabilmektedir.

Last updated