Click

Click animasyon mimik ekran üzerinde kullanıcıların mouse olaylarının programlandığı animasyon tipidir. Bu animasyon türünde mimik ekran üzerinde mouse on-click, click-down, click-up, mouse over olaylarına bağlı script'ler yazabilir, set operasyonları bağlayabilirsiniz.

Resim 1'de görüldüğü gibi mimik ekran üzerinde seçili bir nesne için click animasyon formunu açtığınızda karşınıza dört adet mouse olayı için tanımlama formu açılacaktır. Bunlar ;

  • Mouse on-Click

  • Mouse on-Down

  • Mouse on-Up

  • Mouse over

Bu olaylara bağlı olarak ;

  • Expression

  • Collection

  • Set

operasyonları yapabilirsiniz.

On-Click olayı içerisinde on-Down ve on-Up olaylarınıda barındırır. On-Down ve On-Up olaylarını beraber kullanarak push buttonlar yapabilirisiniz.

Click-Expression

Click-Expression ile bir nesnenin mouse olayına bağlı olarak custom bir expression yazabilirsiniz.

Resim 2'de görüldüğü gibi bir nesne üzerinde mouse-click yapıldığında çalışmasını istediğimiz bir javascript yazılmıştır. Örneğimizdeki bu script nesneye tıklandığında, "Hellow World" yazısını bilgilendirme mesajı olarak tüm kullanıcılara gönderir. (Bakınız Notification). "Increaser" isimli değişkeni okur ve değerini 5 arttırır.

Click-Collection

Click-Collection ile bir nesnenin mouse olayına bağlı olarak expression kütüphanesinde hazır bir expression'ının çalıştırılmasını sağlayabilirsiniz. (Bakınız Expressions)

Resim 3'te görüldüğü gibi mouse olayımıza bağlamak için expression kütüphanemizden hazır expressionlardan birini seçebiliriz.

Click-Set

Click-Set ile bir nesneye bağlı olarak set operasyonu çalıştırabilirsiniz.

Resim 4'te görüldüğü gibi bir nesneye tıkladığınızda çalıştırmak istediğiniz set operasyonunu seçebiliyorsunuz.

  • Set-Auto : Bir değişkene default olarak girilen değerin set edilmesini sağlar.

  • Set-Manuel : Bir değişken değerinin Num-Pad aracılığı ile değiştirilmesini sağlar.

  • Set-Yes/No : Bir değişken değerinin default değer olarak set edilmeden önce kullanıcıdan onay (confirmation) alınmasını sağlar.

Set Operasyon formlarındaki notification checkbox'ı set operasyonu yapıldığında sisteme bağlı kullanıcılara mesaj gönderilmesini ve log kayıtlarına düşmesini sağlar.

Click - Alarm

Click Alarm ile animasyonlarınıza alarmlarınızı anlık izleyebilmek veya historisini görebilmek için kullanabilirsiniz.

İlgili özelliği Monitör olarak seçtiğimizde ; " görselleştirme " menüsünde ilgili elemente tıkladığımızda o anda açık olan alarmları gösteren resim 3 te görünen pencere açılacaktır.

İlgili özelliği "History" olarak seçtiğimizde ise ayarladığınız gün sayısına göre alarm geçmişinizi gösteren resim 4 te görünen pencereniz açılacaktır.

Click alarm özelliği ile animasyonunuza eklediğiniz alarmlarınızı farklı bir menüye gitmeden projenizi " görselleştirme" menüsünde izlerken alarm elementlerini tıkladığınızda alarmlarınızı ve alarm geçmişlerinizi takip edebileceksiniz.

Last updated