Visibility

Görünürlülük Özelliği

Visibility, mimik ekranlar üzerinde nesneleri görünmez yapılmasını sağlar. Nesnelelerin görünmezliği iki farklı seçenek ile yapılabilinmektedir.

Öncelikle oluşturduğunuz butona on / off özelliği eklemek için resim 2 'de gösterildiği gibi " click " özelliğinden aşağıda veya resim 2 de belirtilen kodlama eklenir.

var a=ins.getVariableValue("BUTTON_TAG_001").value;
ins.setVariableValue("BUTTON_TAG_001",{value:!a});
return true // Seçili nesne görünmez olur.
return false // Seçili nesne görünür olur.

Last updated