Custom Table

Custom Table menüsü, İnscada bünyesinde olmayan ancak kullanmak istediğiniz tablolarınızı sql içerisinde manuel olarak oluşturmanıza ve bu tablaların içerisine fieldlarınızı eklemenize olanak sağlamaktadır.

Oluşturulan table ve field'larınıza ins.runSql(query) API'si yardımı ile java script programlama dilini kullanarak hangi tablonun nerede nasıl kullanılacağını belirleyebilirsiniz.

Last updated