İfadeler

inSCADA içerisinde javascript dilinde expression'lar yazabilirsiniz. Script'ten farklı olarak expression'lar kullanıldıkları ortamdan parametre alabilmektedir. Kullanılan ortamlar;

 • Variable Expression,

 • Variable Logs,

 • Alarms,

 • Alarm Group On-Off-Ack Actions,

 • Animation Elements.

Expression'lar projeye bağımlı değildir. Yazdığınız Expression'lar tüm projelerde kullanılabilir.

Variable Expression

Variable expression, bir değişkenin haberleşme kanalından okuma taraması sırasında çalıştırılır. Bir variable'a ekleyeceğiniz expression, Variable'ın bağlı olduğu Device ve Frame'in tarama periyoduna bağlı olarak çalıştırılır.

Expression'a aktarılan değişkenler;

 • initialValue (Number)

 • self (object)

Resim 2'de görüldüğü gibi bir variable içerisinde custom bir expression yazılmıştır. Yukarıdaki expression tanımında, expression'ların çalıştırıldığı ortamdan parametreler alabildiğinden bahsetmiştik. Resim 2'deki örnekteki yazılan javascript kodunu incelediğimizde "initialValue" isimli bir değişken göreceksiniz. "initialValue" değişkeni sadece Variable içerisinde kullanılabilecek, inSCADA platformu tarafından expression'a gönderilen bir değişkendir. Bu değişken içerisinde , ilgili variable'in değeri bulunmaktadır.

if (initialValue<10) {
  return 1;
}
else 
{
  return 0;
}

Resim 2'deki javascript kodunu incelerseniz, ilgili variable değerinin 10'dan küçük olması durumunda 1, büyük ve eşit olması durumunda 0 değeri olması sağlanmaktadır.

Variable Expression çok güçlü ve kullanışlı bir özelliktir. Geleneksel metotlarda, cihazlardan okunan ham verilerin, scale operasyonundan daha karmaşık ve farklı hesaplamaları için sanal Variables/Tag oluşturmanız akabinde, script'ler yazıp ham değeri okuduğunuz Variables/Tags'dan sanal taglarınıza işlemden geçirip kopyalamanız gerekir. Fakat inSCADA bu tür operasyonlarınız için projenizin takip edilemez içeriklerle doldurmanıza göz yummaz. Size daha güçlü ve kullanışlı olan Variable Expression metodunu sunar.

Aşağıda variable expression için farklı örnekler görebilirsiniz.

// Joule to KCal
var newValue=initialValue/4185.5;
return newValue;
if (self.name.search("BAR">=0) {
return initialValue*1000; // Convert BAR to mBAR
}

if (self.name.search("PSI">=0) {
return initialValue*69; // Convert PSI to mBAR
}
var datetime=new Date(initialValue);
if (self.name.search("YEAR")>=0 {
return datetime.getYear()+1900;
}

if (self.name.search("MONTH")>=0 {
return datetime.getMonth()+1;
}

Variable Logs

Variable logs'da yazılan expressionlar, sonucu true olduğu durumlarda değişken değerinin veritabanına tarama periyodunda kaydedilmesini sağlar.

Aşağıda variable log'da kullanılabilecek expression örneklerini görebilirsiniz.

if initialValue>100 return true; else false;
if (self.name.search("DAILY")>=0 {
  var dt=ins.now();
  if (dt.getHours()===0 && dt.getMinutes()===0) {
  return true; }
}
return false;

Last updated