Info

Info menüsü İnscada içerisinde belirli alanlarda son kullanıcılara bilgi olarak neler yapılması gerektiğinin açıklamalarının yazıldığı alandır.

Last updated