Projeler

inSCADA tesislerinizi ve sistemlerinizi ayrı projeler olarak ele almanızı sağlar. Her bir tesis veya farklı sistemleriniz için ayrı ayrı projeler oluşturabilirsiniz.

Aynı anda birden fazla proje üzerinde hiçbir kısıtlama ile karşılaşmadan gerçek zamanlı olarak çalışabilirsiniz.

Projects ekranından proje ekleme, düzenleme, silme, import ve export operasyonları yapabilirsiniz.

Proje Ekleme/Düzenleme Formu

Name

Projenize herhangi bir isim (50 karakter) verebilirsiniz.

Description

Projeniz ile ilgili detaylı bir açıklama girebilirsiniz.

Start Date

Projenize bir başlangıç zamanı girebilirsiniz. Bu özellik; ileride bulut ortamında geliştirilen projeler için hazırlanmış bir tanımdır.

End Date

Projenize bir bitiş zamanı girebilirsiniz. Bu özellik ileride bulut ortamında geliştirilen projeler için hazırlanmış bir tanımdır.

Address

Projenizin konusu tesis ve sistemlerle ilgili lokasyon bilgisini adres olarak girebilirsiniz. Girilecek adres bilgisi ile projelerinizi Google Map üzerinde gerçek zamanlı olarak takip edebilmenizi sağlar.

Latitude

Projenizin konusu tesis ve sistemlerle ilgili lokasyon bilgisini koordinat olarak girebilirsiniz.

Longitude

Projenizin konusu tesis ve sistemlerle ilgili lokasyon bilgisini koordinat olarak girebilirsiniz.

Contract Day

Projeniz için contract day bilgisini girerek projenizde yapılacak aylık hesaplamaların, ayın hangi günleri arasında yapılacağını tanımlarsınız.

Contract Hour

Projeniz için contract hour bilgisini girerek projenizde yapılacak günlük hesaplamaların, günün hangi saatler arasında yapılacağını tanımlarsınız.

Contract Day ve Hour için Örnek

Contract Day = 1, Contract Hour = 8 olarak tanımladığınızda;

Günlük raporlarınız saatlik bazda rapor günün 07:59 dan geriye doğru bir önceki günün 08:00 saatine kadar hesaplanır..

Aylık raporlarınız günlük bazda rapor ayının 1.günün 07:59 dan geriye doğru bir önceki ayın 1.gününden 08:00 saatine kadar hesaplanır.

Bu tanımlamalar sektöre veya kurumlara göre farklılık gösterebilir. Elektrik piyasasından gün tanımı 00:00-23:59 aralığında yapılırken doğal gaz sektöründe gün tanımı 08:00 ile bir önceki günün 07:59 aralığında yapılır.

Proje Özellikleri

Projeye ait properties bilgileri tanımlayabilirsiniz. Bu tanımlar projelerinizde prosesinize özel statik bilgiler tutabilmenizi sağlar. Bu bilgilere script ve expression servislerinden getProjectProperties API'i ile erişebilir, uygulamalarınızı daha dinamik bir yapıya ulaştırabilirsiniz. Bu sayede script'lerinizi ve expression'larınızı da daha genel amaçlı bir fonksiyonlar kütüphanesine dönüştürmenizi sağlar.

Properties Stream :

Inscada Gas projelerinde kullanılmaktadır. Visualization menüsünde ilgili projenin gas metring menülerinin otomatik olarak oluşmasını sağlamaktadır. Ölçüm hattı ID'si , ismi , gc kullanım politikası , minimum ve maximum akış set değerlerinin girilmesi ile tanımlanır.

Properties Animation : Pro

Proje ile ilişkilendirilen " animasyon " ların " Proje Map" menüsünde ilgili projenin seçilmesi ile animasyonun gösterilmesini sağlayan alandır.

Properties Default :

Proje ile ilgili spesifik özeliiklerin eklendiği alandır. Örneğin ; " (Name : kur) (Text : USD ) " olarak eklenip yazılacak kod ile USD kurunun otomatik çekilmesi sağlanabilinmektedir.

Proje Dosyalarının İnscada'ya Yüklenmesi

Last updated