Custom Report

inSCADA'da Raporlar alanında sistem üzerinden tabloları kullanarak raporlarınızı oluşturabildiğiniz gibi, JavaScript yazılım dilinide kullanarak " Custom Report " menüsünden kendi raporlarınızıda oluşturabilirsiniz.

Resim 1 'de custom reports için ana sayfa gösterilmektedir. Üst alanda oluşturalan raporun hangi projeye ait olduğu, raporun adı ve varsa açıklaması görüntülenmektedir. Alt alanın sol tarafında üst alanda seçilen raporun script editor' ü yani yazılmış olan kodlarını, yine alt alanın sağ tarafında yazılmış olan raporun ön izlemesini görüntüleyebilirsiniz.

var data = [{
   value: 100,
   name: "TAG_001"
  },
  {
   value: 50,
   name: "SET_VALUE_TAG"
  },
 ];
ins.notify("info","sdfsfd","fsfdsdfs");

function makePdf(obj) {
  var reportCode="R001";
  var reportDate="25.11.2021";
  var reportTime="08:00:00";
  var target="IRON01";
  doc.setFont("Verdana", "bold");
  doc.setFontSize("25");
  doc.text("Deneme A.S. ", 20, 20);
  doc.text("ProMelt",20,30);
  doc.text("Furnace 1",20,40);
  doc.setFontSize("15");
  doc.setFont("Courier New", "normal");
  doc.text("Cast Report ..............",20,50);
  var printDate=new Date();
  doc.text(printDate.toString(),20,58);
  doc.text("-------------------------------",20,66);
  doc.text("Report Code....................: "+reportCode,20,74);
  doc.text("Date ................................: "+reportDate,20,82);
  doc.text("Time ...............................: "+reportTime,20,90);
  doc.text("Target..............................: "+target,20,98);
  doc.text("Absent elements FOR calculation of Carbon Equivalent value: ---",20,106);
  // doc.save("test.pdf");
}
return { type: "exportPdf", func: makePdf.toString(), obj: data };

Last updated