Raporlar

inSCADA rapor ihtiyaçları basit kullanışlı bir metot sunar. Bu metot sayesinde kurulum yapmış olduğunuz tesis için, temel ihtiyaç olan raporlarınızı birkaç dakika içerisinde oluşturmanızı sağlar.

Resim 1'de gösterilen ekran üzerinde A, B, C ve D panellerindeki tablolar birbirlerine Master-Detail olarak bağlıdır.

Rapor oluşturmak için resim 1'de gösterilen paneller aracılığı ile yapılandırma parametrelerini girmemiz gerekmektedir.

Project

Hangi proje için rapor oluşturulacak ise o projeyi seçiyoruz.

Name

Rapor ismi. Bu aynı zaman rapor çıktısının üzerinde görünecek olan sola dayalı başlık yazısıdır.

Description

Rapor açıklaması. Bu aynı zamanda rapor çıktısının üzerinde görünecek olan sağa dayalı başlık yazısıdır.

No

Rapor numarası. Rapor üzerinde sol üst köşede görünür.

Period

Raporun hangi base-period da olacağını belirler. inSCADA içerisinde raporlar saatlik bazda günlük, günlük bazda aylık olarak ayarlanabilmektedir.

Language

Raporun hangi dilde hazırlanması seçilebilinmektedir.

Print

Raporun yazıcıya gönderilip gönderilmeyeceğini belirler.

Report Time

Rapor zamanı, rapor hesaplamalarının hangi aralıklarda yapılacağını belirler. Report Hour ; günün başlangıç bitiş saatini, Report Day ; ayın başlangıç bitiş gününü belirler. Bu sayede bir günlük rapor alındığında günlük hesaplamalar tanımlı saatler aralığı baz alınarak hesaplanır. Aynı şekilde aylık raporlarda tanımlı gün aralığı baz alınarak aylık hesaplamalar yapılır.

Print seçili olduğunda aktif olur. Raporun otomatik olarak ayarlandığında hangi saatte yazıcıya gönderileceğini tanımlar.

Bu form üzerinde A bölümünde oluşturmuş olduğumuz report otomatik olarak Report kısmında seçili olarak gelmektedir. Burada raporumuza bağlı olarak alt gruplarımızı oluşturuyoruz.

Name

Rapor grup ismi. Rapor çıktısında görünen grup ismidir.

Group Order

Grupların çıktı üzerindeki soldan sağa doğru sırasını belirler.

Resim 2 deki B ile etiketlenmiş olan kısmı yapılandırmış olduk.

Bu form üzerinde B bölümünde oluşturmuş olduğumuz Group otomatik olarak Group kısmında seçili olarak gelmektedir. Burada grubumuza bağlı olarak alt gruplarımızı oluşturuyoruz.

Name

Rapor alt grup ismi. Rapor çıktısında görünen alt grup ismidir.

Subgroup Order

Alt grupların çıktı üzerindeki soldan sağa doğru sırasını belirler.

Resim 3 deki C ile etiketlenmiş olan kısmı yapılandırmış olduk.

Resim 6'da görülen form üzerinde , bir önceki adımda oluşturmuş olduğumuz , gruplar için değişkenlerimiz seçiyoruz.

Subgroup

Seçili olan subgrubu belirtir.

Name

Değişken değerimiz ile ilgili tanımlayıcı bir isim.

Variable Order

Değişken değerlerimizin subgrup altındaki solda sağa doğru gösterim sırasını belirler.

Calculation Type

Hesaplama tipi, seçili değişkenin raporda görünmesini istediğimiz değerini belirtir. Bunlar ;

  • Min

  • Max

  • Avg

  • Sum

  • Count

  • First Value

  • Last Value

  • Integral

  • Max Difference

Seçili olan hesaplama tipi, rapor periyoduna uygun olarak, seçili değişkenin yukarıda listelenen değerlerinin hesaplanarak rapora getirilmesini sağlar.

Variable

Tanımlanan kolon içerisinde, değerini görmek istediğimiz değişkenin seçildiği alandır. Burada seçilen değişken raporun base-perioduna göre hesaplanır.

Total

Tanımlanan kolonun en alt kısmında toplam/ortalama olarak görmek istediğimiz değişkenin seçildiği alandır. Burada seçilen değişken rapor zaman aralığına göre hesaplanır.

Deviation

Tanımlanan kolonun en alt kısmında sapma olarak görmek istediğimiz, total değişken ile arasındaki sapma miktarını görmek istediğimiz değişkenin seçildiği alandır. Burada seçilen değişken rapor zaman aralığına göre hesaplanır.

Last updated