Veri Transferleri

Data transfer menüsü belirlenen periyodlarda seçilen bir değişkenin değerlerinin yine seçilen başka bir değişkene aktarılmasının yapıldığı menüdür.

Last updated