Lisans

inSCADA lisanslandırma işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Resim 1'de açılan form üzerinde ;

  • Machine ID : inSCADA Platformunun kurulu olduğu bilgisayara ait benzersiz bir kimlik numarası,

  • Name : Lisans sahibinin adı,

  • Surname : Lisans sahibinin soyadı,

  • Email : Lisans sahibinin e-posta adresi,

  • I/O Limit : inSCADA Platformunda lisanslandırılmış kullanıma izin verilen I/O miktarı,

  • User Limit : inSCADA Platformunda lisanlandırılmış kullanımına izin verilen kullanıcı sayısı,

  • License Key : inSCADA tarafından müşterilerine gönderilen lisanslandırma anahtarı

bilgileri görülmektedir.

Last updated