Trend Grafik

Trend Grafikleri , projeler altında tanımladığınız, trendleri gerçek zamanlı veya geçmişe yönelik olarak inceleyebileceğiniz ekran dır.

Resim 1'de görüldüğü gibi resmin orta kısmında trend değişkeninin trend grafiğini görüyoruz. Alt kısımdaki gridde ise, değişkenlerin seçili zaman aralığındaki ;

  • Min

  • Max

  • Avg

  • Sum

  • Count

  • First

  • Last

  • Integral

  • Max Difference

değerlerini görüyoruz. Sağ tarafta bulunan ayarlar formu üzerinden grafiğin görünüm ve filtre parametrelerini değiştirip grafiğimizi görünümünü değiştirebiliyoruz.

Aynı zamanda Alt kısımdaki gridde Resim 1 kırmızı ile işaretlenmiş olan " Alarm Values" menüsü tıklandığında alarm değerleride görüntülenebilinmektedir.

Trend Settings

Projects

Proje seçilir.

Proje altında tanımlı trend seçilir.

Live

Live On durumunda veriler haberleşme kanalından alınır ve gerçek zamanlı olarak izleme yapılır. Live Off durumunda ise geçmişe yönelik olarak veriler veri tabanından alınarak izleme yapılır.

Start Date

Live Off durumunda aktif olur. Veri tabanından getirmek istediğiniz verilerin başlangıç zamanıdır.

End Date

Live Off durumunda aktif olur. Veri tabanından getirmek istediğiniz verilerin bitiş zamanıdır.

Interval (Seconds)

Live Off durumunda aktif olur. Veri tabanından getirmek istediğiniz verilerin, ekrana getirilirken veri tabanından örnek alma periyotudur. Minimum 1 sn.'dir. Veri tabanınızda verileriniz 1 saniyenin altında örneklenmiş olabilir. inSCADA ilgili veriyi 1 sn.'lik periyotlarda gruplandırıp , ortalamasını alarak ekrana getirir. Bu şu anlama gelmektedir. 1 yıllık bir tarih aralığında, 1 saniyelik bir interval değeri ile izleme yapmanız pek mümkün değildir. Milyonlarca verinin ekrana getirilmesi, ortaya çıkacak grafik pek bir anlam ifade etmez. Bundan dolayı interval değerini değiştirerek sorgularınızı optimize etmiş olursunuz.

Calculation Type

Trend grafiğimiz üzerinde hangi hesaplanan değerin gösterileceğinin seçimini yapıyoruz.

Auto Scrool

Trend grafiğin set edilen zaman aralığında otomatik olarak güncellenerek zaman filtre set değerlerinin kaydırılmasını sağlar. Bu gösterimde veriler veritabanı' nın dan getirilir. Güncelleme periyodu olarak Interval değeri kullanılır.

Trend ekranı üzerindeki araçlarla, verilerinizi dışarıya export edebilir, yazıcıya veya bir PDF dosyasına dahi çıktı alabilirsiniz. Detaylı inceleme yapabilmeniz için fareniz le ekran üzerinde yardımcı araçları denemeyi unutmayınız. ( Zoom ve Span ayarları gibi)

Veri tabanınızdaki veriler üzerinde daha detaylı incelemeler için Variable History kısmını da kullanabilirsiniz.

Bir BI aracına ihtiyacınız var ise inSCADA Enterprise sürümüne göz atmalısınız.

Last updated