Roller

Roles

inSCADA platformu backend de temelde iki seviyede yetkilendirme kontrolü yapmakdır. Bunlar Admin ve User dır.

Admin : Geliştirme yetkisine sahip kullanıcılara verilir. Admin yetkisine sahip kullanıcılar tüm geliştirme faaliyetlerini gerçekleştirebilirler.

User : Operatörlere verilen yetki seviyesidir.

Diğer roller User rolü ile aynı seviyededir. Fakat geliştirici tarafından bu roller platform içerisinde farklı yetki sınırlandırmaları ile kullanılabilir.

  • Admin

  • User

  • Engineer

  • Operator

  • Integrator

  • Expert

  • Custom

inSCADA platformu içerisinde kullanıcılar üzerinde de yetkilendirme seviyeleri tanımlayabilirsiniz. Örneğin bazı kullanıcıların kontrol yetkisini kısıtlayabilir, bir takım değerleri görmesini engelleyebilirsiniz. Bunun için ins.getUserInfo API'sinin kullanım örneklerini inceleyebilirsiniz.

Last updated