Değişken İzleme

Variable Monitor

Değişken izleme menüsü proje bazlı oluşturduğumuz variableların belirli özelliklere göre gruplandırarak izlemek istediğimiz şekilde dashboardlarımızın oluşturulduğu alandır. Değişkenlerin gruplandırmasını dilediğiniz özelliklere yapabilirsiniz, örneğin ; sıcaklık gösteren değişkenleri bir grupta toplarken , basınç gösteren değişkenleri ayrı bir grupta toplayabilirsiniz. Resim 1 de ana ekran görüntüsüne ulaşabilirsiniz. Test1 , Test2 , Test3 alanları değişken gruplarını göstermektedir. Seçtiğiniz grubun alt alanında gruba ait değişkenler görüntülenebilinmektedir.

Last updated