Değişken Geçmişi

Variable History ekranında, değişkenlerinizin geçmişe dönük kayıtlarını veritabanından filitre ederek inceleyebilirsiniz. Sağ tarafda bulunan filitre ekranından Project->Connection->Device->Frame->Variables parametreleri ile istediğiniz değişkenleri seçebilir, date range kısmından da bir tarih aralığı set edebilirsiniz.

inSCADA filitre ekranında girilen parametrelere göre veritabanındaki tüm verileri aşağıdaki resimde görüldüğü gibi bir grid ekranında zaman etiketli olarak gösterir.

Filitre ekranındaki Type parametresi verilerin veritabanından getirilirken hangi periyotta gruplanacağını belirler. Seçenekleriniz ;

  • Usual : Gruplamadan veritabanından ilgili tarih aralığındaki tüm verileri getirir.

  • Hourly veya Daily : Veritabanındaki verileri ilgili tarih aralığında, start datetime'ı ofset alarak bir saatlik veya bir günlük gruplar halinde getirir. Gruplanmış verilerin ilgili periyot içerisindeki min, max, avg, last, first, max diff, integral ve count hesaplamalarını gridinizde görebilirsiniz.

Yukarıdaki resmi incelediğinizde tarih aralıklarının başlangıç zamanından itibaren bir saatlik adımlarla ilerlediğini göreceksiniz.

Yukarıdaki resmi incelediğinizde tarih aralıklarının başlangıç zamanından itibaren bir günlük adımlarla ilerlediğini göreceksiniz.

Last updated