HPP Unit

This part will be developed soon.

Bu kısımda Gas Metering modülü gibi, farklı tipte (Pelton,Kaplan,Franchis) türbünlerden oluşan ünite ler için, yapılandırma ayarları girilerek otomatik bir şekilde ünite ye uygun proje üreten bir sihirbaz tasarlanacaktır.

Last updated