Yardımcı Araçlar

Bu bölümde inSCADA ile Entegre olarak çalışabilen yardımcı araçları inceleyeceğiz.

inSCADA Connector for Excel

"Microsoft VSTO Excel Add-in"

inSCADA Connector for Excel, Excel ile inSCADA platformunu entegre olarak çalışmasını sağlayan bir excel eklentisidir. Bu eklenti sayesinde kullanıcılar;

  • Variable History,

  • Alarm History,

  • Logs

tablolarına erişebilir ve içerisindeki kayıtları EXCEL sayfalarına dökebilirler.

Last updated