inSCADA
Ver 2022 TR
Search
K
Comment on page

IEC-104-Master

International Electrotechnical Commission , IEC 60870-5-104 (IEC 104)
IEC 60870-5-104 (IEC 104) protokolü, tam ağ erişimine uyacak şekilde taşıma, ağ, bağlantı ve fiziksel katman hizmetlerindeki değişikliklerle birlikte IEC 101 protokolünün bir uzantısıdır. Standart , LAN'a bağlantı sağlamak için ağa açık bir TCP/IP arabirimi kullanır ve WAN'a bağlanmak için farklı tesislere sahip yönlendiriciler kullanılabilir. IEC 104'ün uygulama katmanı, kullanılmayan bazı veri türleri ve olanaklarla IEC 101'dekiyle aynı şekilde korunur. Standartta tanımlanan Ethernet ve seri hat IEC104'ün kontrol alanı verileri, ağ veri senkronizasyonunun etkin bir şekilde işlenmesi için çeşitli mekanizma türleri içerir.
IEC-104 haberleşme protokolünde haberleşmenin sağlanabilmesi için bir takım parametrelerin belirlenmesi gerekmektedir. Bunlar IP Adress, Master Sistemin IP Adresi, Link Adress, Casdu Adress ve Telegram adress‘leridir.
IEC-104 Haberleşme Protokolü’nde verilerin “TI” olarak adlandırılan veri tipleri bulunmaktadır. Bu veri tiplerinden en sık kullanılanların açıklamaları aşağıdaki gibidir.
  • TI 1 Single Point Information: 1 bitlik input yönünde dijital sinyal (zaman etiketsiz).
  • TI 2 Single Point Information With Time Tag: 1 bitlik input yönünde zaman etiketli dijital sinyal.
  • TI 3 Double Point Information : IEC protokollerine özel olan bu veri tipi 2 adet dijital sinyalin birleşmesinden meydana gelmektedir ve genellikle kesici, ayırıcı, toprak bıçağı gibi sinyallerinin açık ve kapalı pozisyon bilgileri birleştirilerek tek bir sinyal olarak gönderilir.
  • TI 4 Double Point Information : Zaman etiketli Double Point sinyal.
  • TI 5 Step Position Information: Trafo kademe bilgisi için kullanılan sinyal tipidir.
  • TI 6 Step Position Information With Time Tag: Zaman Etiketli trafo kademe bilgisi.
  • TI 9 Measured, Normalized Value: +-32767 aralığında integer analog veri tipi.
  • TI 13 Short Floating Point Value: Float veri tipinde analog veri tipi.

1.Adım Bağlantı Oluşturmak

İnSCADA'da IEC-104 protokolü ile veri alış verişi yapabilmek için bir cihaz bağlantısı tanımlamak için öncelikle "Development" modülünde bulunan "Bağlantılar" menüsü kullanılmaktadır. Bakınız; Bağlantılar
Bağlantılar menüsünde seçeceğimiz bir proje için yeni bir bağlantı ekleme adımı
add ikonu yardımı ile yapılmaktadır. Resim 1'de gösterildiği gibi açılan bağlantı ekleme menüsünde proje seçilir, ad ve açıklamalar yazılır, ip ve port eklendikten sonra protokol olarak "IEC 60870-5-104" seçilir. Protokol seçimi yapıldıktan sonra alt alanda açılan protokol özelliklerinin girişi yapılır.
Resim 1 : Connection For IEC-104

2.Adım Bağlantıya Bağlı Cihaz Oluşturmak.

Projemiz için IEC 104 bağlantımız eklendikten sonra "development" modülünde bulunan " cihazlar " menüsüne gelerek ilgili bağlantı için cihaz tanımlaması yapılır . Bakınız ; Cihazlar
Cihazlar menüsünde sağ üst köşede bulunan
add cihaz ikonu yardımı ile Resim 2'de görüldüğü gibi IEC 104 protokolü ile hazırlanmış olan bağlantı seçilerek ana cihaz kaydı oluşturulur.
Resim 2 : Device For IEC-104

3.Adım Cihazdan Okunacak/Yazılacak Veri Bloklarının Oluşturulması.

IEC 104 bağlantılı cihaz ana kaydı oluşturulduktan sonra ilgili kayıt seçilerek menünün alt kısmında bulunan "veri blokları" alanındaki
veri bloğu ekleme ikonu yardımı ile Resim 3'de görüldüğü gibi detay veri girişleri yapılmalıdır. Burada önemli olan IEC 104 protokolünüzün tipinin doğru seçilmesidir. bakınız Frame Add/Edit Form
Resim 3 : Frame for IEC-104
Last modified 1yr ago