Date-Time Functions

Tarih-Saat fonksiyonları, inSCADA Platformunun kurulu olduğu sistemin tarih-saat okuma ve yazma işlemleri için kullanılır.

Get System Date-Time

Date ins.now()

Sistem saatini verir.

Return Value : Java Date Object geri değeri döndürür.

Syntax

var year=1900+ins.now().getYear();
var month=ins.now().getMonth()+1;
var day=ins.now().getDate();
var hour=ins.now().getHours();
var minute=ins.now().getMinutes();
var second=ins.now().getSeconds();

return "Date Time : "+day+"/"+month+"/"+year+" "+hour+":"+minute+":"+second;

Set System Date-Time

ins.setSystemDateTime(Long ms)

Sistem saatini değiştirir.

ms : 1 Ocak 1970 gece yarısından bu yana geçen milisaniye sayısı.

Return Value : Herhangi bir değer geri döndürmez.

Syntax

var dt=new Date();
dt.setHours(5);
ins.setDateTime(dt.getTime());

Last updated