inSCADA
Ver 2022 TR
Search
⌃K

Other Functions

Diğer fonksiyonlar olarak gruplandırılan bu bölümde farklı amaçlara yönelik fonksiyonlar ele alınacaktır.

EXEC A COMMAND ON CMDLINE

ins.exec(String[] command)

inSCADA Platformunun çalıştırıldığı işletim sistemi komut satırında komut çalıştırmak için kullanılır.
String[] command : Komut satırı komutlarının yazıldığı string dizi.
Return Value : Herhangi bir değer geri döndürmez.

REST CALL FUNCTIONS

Merhabalar, script için yeni bir API ekledik. Başka API'ları çağırabilme inscada api'ı. Mesela ins.rest(.....) diye çağırabiliyonuz.
Input parametleri, altta gördüğünüz gibi:
Map <String, Object> rest(String httpMethod, String url, String contentType, Object object)
httpMethod: "GET", "POST", "PUT", "DELETE". url: herhangi bir çağıracağınız api linki.
contentType: Http için Content-Type, mesela: "application/json" vs. object: bunu "POST"/"PUT" kullanırken Object göndermek için. "GET"/"DELETE" te null olarak girmeniz gerekiyor.
Bu api iki tane property dönüyor:
{statusCode: "Http statusCode", body: "her hangi bir body"},
body'den ulaşabilirsiniz.
"GET":
var obj = ins.rest("GET", "http://localhost:8081/api/projects", "application/json", null);
ins.notify("info", obj.statusCode, obj.body[0].name);
"POST":
var project = { name:"project 7", ...}
var a = ins.rest("POST", "http://localhost:8081/api/projects", "application/json", project);
ins.notify("info", "New Project", a.body.name);
"PUT":
ins.rest("PUT", "http://localhost:8081/api/projects/2","application/json", project);
"DELETE":
ins.rest("DELETE", "http://localhost:8081/api/projects/2", "application/json", null);
Utility Api's :
  • ins.getBit(Long value, Integer bitIndex )
Boolean dönüyor . Bir (value) değerin belirtilen indexteki bit değerini dönüyor
  • ins.setBit(Long value, Integer bitIndex, Boolean bitValue)
Long dönüyor. Bir (value) değerin belirtilen indexteki bit değerini verilen bit değeri ile değiştirip o asıl değeri dönüyor
  • ins.setDayNightMode(boolean isNight) -> true gece modu açar, false gece modu kapatır void dönüyor
  • ins.consoleLog(Object data) -> console a objeyi basmak için javascript consolo.log() ile aynı data-> her hangi bir obje
kullanım örnekleri ins.consoleLog({name: "Yryskul", surname: "Turduev"}); -> javascript obje basma ins.consoleLog([{name: "Yryskul", surname: "Turduev"}, {name: "Ahmet", surname: "Yıldırım"}]); -> obje array i ins.consoleLog("String"); -> string basma ins.consoleLog(43434); -> number basma ins.consoleLog(true); -> boolean değer basma