Veritabanı

İlişkisel , Zaman Serisi ve Bellek İçi Veritabanları

Veri tabanları yapılandırılmış bilgi veya verilerin depolandığı alanlardır. Bilgi artışıyla birlikte bilgisayarda bilgi depolama ve bilgiye erişim konularında yeni yöntemlere ihtiyaç duyulmuştur. Veri tabanları; büyük miktardaki bilgileri depolamada geleneksel yöntem olan ‘‘dosya-işlem sistemine’’ alternatif olarak geliştirilmiştir. (Bakınız Wikipedia -> Veritabanı)

Yukarıda veritabanının bilinen en yalın tanımını okudunuz. Bu yapılan basit ve yalın tanımın üzerinde çok uzun süreler geçti ve bu süre zarfında da bir çok teknolojik yenilikler, yeni ihtiyaçlar ortaya çıktı. Bu farklı ihtiyaçlar ve gereksinimler beraberinde , amacına uygun şekilde en iyi performansı elde edebileceğiniz farklı tip de veritabanı teknolojilerinin ortaya çıkmasına vesile oldu.

inSCADA platformu' da sizlere amacınıza uygun en iyi veritabanı teknolojisini uygulamalarınızda kullanabilmenizi sağlıyor. Bunlar ;

1-) Zaman Serisi Veritabanı (TSDB : Time Series Database)

inSCADA platformunda , Variables, Alarms, Trends, Logs verileri, zaman serisi veritabanı içerisinde depolanır. Bu tip verilerin zaman serisi bir veritabanında tutuluyor olması sayesinde ;

  • Hızlı Veri Okuma, Yazma,

  • Kullanıma hazır istatiksel hesaplama sonuçları, (Min, Max, Avg, First , Last , Integral ...)

  • Daha az veri depolama alanı ihtiyacı,

  • Bilinen ve en popüler analiz araçları ve sistemleri ile entegrasyon kolaylığı, (Grafana, Power BI ..)

2-) Bellek İçi Veritabanı (In-Memmory DB)

inSCADA platformunda, haberleşme kanalından okunan tüm veriler ve bu veriler ile ilişkili durum ve kalite bilgileri, bu verilerin yakın geçmişi bellek içi veritabanında depolanır. Bu verilerin bellek içi bir veritabanında tutuluyor olması sayesinde, veriler ile ilgili bir den çok talep (gerçek zamanlı izleme) en hızlı şekilde karşılanır. Bu taleplerin sisteme olan yükü yönetilebilirdir. Ek olarak inSCADA platformu uygulama geliştiricilerine , bellek içi veritabanına script mekanizması içerisinden erişim imkanı vermektedir. Bu sayede geliştiriciler, gerçek zamanlı olarak paylaşılmasını istedikleri veri ve veri modellerini bellek içi veritabanı içerisinde depolayabilirler. (Bakınız inSCADA APIs - ins.getGlobalObject and ins.setGlobalObject). Geliştiriciler inSCADA Platformunda bellek içi veritabanı ile birlikte gerçek zamanlı istatiksel hesaplamalar yapma imkanına da erişirler.

3-) İlişkisel Veritabanı (Relational DB)

inSCADA platformunda, uygulamalarınızda gereksinim olabilecek veri modellerine uygun tablolar oluşturabileceğiniz tablo oluşturma, silme aracı, SQL sorgularını yazabileceğiniz bir uçbirim , script mekanizması içerisinden SQL sorguları gönderebileceğiniz API (Bakınız inSCADA APIs - ins.runSql(...)) mevcuttur. Bu sayede uygulama geliştiriciler ;

  • Raporlamalar için ilişkili veriler depolayabilir,

  • Reçete bazlı uygulamalar için tablolar oluşturabilir,

  • Dinamik SQL sorguları yazabilir.

  • 3. Taraf uygulamalara veya ERP sistemlerine veri paylaşımı için tablolar oluşturabilir ve bu tablolar üzerinden entegrasyon yapabilir.

  • ODBC ile bu tablolara inSCADA Platformu dışından erişim sağlayabilir.

gibi benzeri birçok gereksinimi karşılayabilirler.

Last updated