Alarm Functions

Alarm fonksiyonları, script/expression ile inSCADA platformunda alarmları yönetmenizi sağlar. Bu fonksiyonlar ile alarmları çalıştırabilir, durdurabilir ve durumlarını kontrol edebilirsiniz.

Get Alarm Status

ins.getAlarmStatus(String alarmName)

Bir alarmın durumu hakkında bilgi verir.

alarmName : Alarm ismi.

Return Value : Alarm'ın durumu hakkında string tipinde bilgi mesajı geri döndürür.

Syntax

var status=ins.getAlarmStatus("ALM_01");
if (status==="Active") {
    ins.notify("info","ALM_01","ALM_01 is Active");
}

Activate Alarm Group

ins.activateAlarmGroup(String alarmGroupName)

Bir alarmı aktif duruma getirir.

alarmGroupName : Alarm grup ismi.

Return Value : Herhangi bir değer geri döndürmez.

Syntax

ins.activateAlarmGroup("GENERAL");

Deactivate Alarm Group

ins.deactivateAlarmGroup(String alarmGroupName)

Bir alarmı pasif duruma getirir.

alarmName : Alarm ismi.

Return Value : Herhangi bir değer geri döndürmez.

Syntax

ins.deactivateAlarmgGroup("GENERAL");

Get Last Fired Alarm

ins.getLastFiredAlarm(Integer index)

ins.getLastFiredAlarm(projectName, index)

ins.getLastFiredAlarm(Integer index,boolean includeOff)

ins.getLastFiredAlarm(projectName, index, boolean includeOff)

ins.getLastFiredAlarms(index, count)

ins.getLastFiredAlarms(projectName, index, count)

ins.getLastFiredAlarms(index, count, boolean includeOff)

ins.getLastFiredAlarms(projectName, index, count, boolean includeOff)

ins.getLastFiredAlarmsByDate(startDate, endDate, includeOff, limit)

ins.getLastFiredAlarmsByDate(projectName, startDate, endDate, includeOff, limit)

ins.getAlarmLastFiredAlarms(projectName, boolean includeOff)

ins.getAlarmLastFiredAlarms(boolean includeOff)

ON / (ON+OFF) Durumuna geçmiş alarmlar içerisinden bir alarmı indeks numarasına göre getirir.

index : Alarmın, ON / (ON+OFF) durumunda olan alarmlar içerisindeki geliş sırasını ifade eder.

includeOff : True/False, Durumu off olan alarmlar dahil edilmesini sağlar (ON+OFF).

Return Value : Bir JSON Alarm nesnesi geri döndürür.

Syntax

// sistemde ON olan en son alarm
var alm_01=ins.getLastFiredAlarm(0);
if (alm_01!==null) {
    return alm.name+" "+alm.status;
}
return -1;

veya

// sistemde ON olan en son alarm
var lastAlarm=ins.getLastFiredAlarm(0);
return lastAlarm;

sonuç

{
"dsc":"TEST ALARM",
"onValueB":null,
"acknowledger":"",
"status":"On",
"offValueB":null,
"forcedOffBy":"",
"projectId":2,
"forcedOff":false,
"name":"Digital-Alarm",
"statusValue":1,
"alarmId":2352,
"group":"Alarm group 1",
"firedAlarmType":"Digital",
"offValue":null,
"onValue":31.14,"project":
"DEMO_01",
"comment":"",
"acknowledgeTime":null,
"groupId":7,
"offTime":null,
"onTime":"2023-03-10T11:16:01.007+03:00",
"part":null,
"acknowledgeTimeInMs":null,
"offTimeInMs":null,
"onTimeInMs":1678436161007}

Show Alarm Set Values Form

ins.showAlarmSetValuesForm(string alarmName)

Bir alarmın set değerlerini veya ayarlarını değiştirmek için bir form açar. Uygulamanızda alarm set değerlerini operatörlere değiştirmek isterseniz kullanabileceğiniz bir API' dir.

alarmName : Alarm ismi.

ins.showAlarmSetValuesForm("Analog_Alarm");

sonuç

Get Alarm Group

ins.getAlarmGroup(alarmGroupName)

ins.getAlarmGroup(projectName, alarmGroupName)

Alarm grup bilgilerini içeren bir JSON nesne döner

alarmGroupName : Alarm grup ismi

// Alarm Group nesnesi 
var alarmGroup=ins.getAlarmGroup("Alarm group 1");
return alarmGroup;

sonuç

{
"lastModifiedDate":"2022-11-14T14:44:36.938+03:00",
"lastModifiedBy":"inscada",
"creationDate":"2022-04-27T17:07:04.481+03:00",
"createdBy":"inscada",
"onAckColor":"#FE0EFE",
"onNoAckColor":"#00DD00",
"printerPort":null,
"ackScriptId":null,
"scanTimeInMillis":1000,
"projectId":2,
"priority":1,
"name":"Alarm group 1",
"offAckColor":"#B66EFF",
"printWhenAck":false,
"onScriptId":10,
"printerIp":"",
"offScriptId":null,
"id":7,
"printWhenOff":false,
"offNoAckColor":"#FE860E",
"dsc":"",
"printWhenOn":false,
"owner":"inscada"
}

Get Alarm Group Status

ins.getAlarmGroupStatus(alarmGroupName)

ins.getAlarmGroupStatus(projectName, alarmGroupName)

Alarm grubunun durumunu getirir.

alarmGroupName : Alarm grup ismi.

return value : "Not Active" / "Active"

var alarmGroupStatus=ins.getAlarmGroupStatus("Alarm group 1");
return alarmGroupStatus;

Last updated