Script Functions

Script fonksiyonları, script/expression ile inSCADA platformunda scriptleri yönetmenizi sağlar. Bu fonksiyonlar ile scriptleri çalıştırabilir, durdurabilir ve durumlarını kontrol edebilirsiniz.

Get Script Status

ins.getScriptStatus(String scriptName)

Bir script'in durumu hakkında bilgi verir.

scriptName : Script ismi.

Return Value : Script'in durumu hakkında string tipinde bilgi mesajı geri döndürür.

Syntax

var status=ins.getScriptStatus("Script_01");
if (status==="Scheduled") {
    ins.notify("info","Script_01","Script_01 is scheduled");
}

Activate a Script

ins.activateScript(String scriptName)

Bir scripti aktif duruma getirerek periyodik olarak sürekli çalışmasını sağlar. Script' i zamanlar.(Scheduled)

scriptName : Script ismi.

Return Value : Herhangi bir değer ger döndürmez.

Syntax

ins.activateScript("Script_01");

Deactivate a Script

ins.deactivateScript(String scriptName)

Bir scripti pasif duruma getirerek periyodik olarak sürekli çalışmasını durdurur.

scriptName : Script ismi.

Return Value : Herhangi bir değer ger döndürmez.

Syntax

ins.deactivateScript("Script_01");

Last updated